Tandem Social, SSCL

Descripció

Cooperativa de treball a través de la qual co-dissenyem i acompanyem a la implementació de projectes i iniciatives transformadores i sostenibles.