Resum de l'oferta
 • Empresa
  SURT.FUNDACIÓ DE DONES.FUNDACIÓ PRIVADA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Temporal (menys d'1 mes)
 • Vacants
  3 vacants
 • Data publicació
  fa 2 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada parcial (torns diferents)
 • Hores/setmana
  20
 • Rang salarial
  501-800 euros bruts/mensuals

Descripció

Les funcions bàsiques de la figura de treball familiar consisteixen en:

Compra setmanal i inventari continuat d'existències

Seguiment de desperfectes i manteniment

Gestió de proveïdors externs Supervisió i acompanyament en les tasques de les persones acollides

Preparació de les habitacions i inventari i seguiment de material d'higiene i neteja entregat a les persones acollides

Seguiment, inventari del rober ü Funcions socio-educatives:o  Acompanyament i suport familiar en criteris sobre hàbits i rutines o  Acompanyament a les persones que tinguin criatures a càrrec en el desenvolupament de les tasques de cura, sempre respectant la seva autoritat i afavorint la seva legitimitat 

 Reforç a les tasques de l’equip socio-educatiu i consecució de les línies de treball acordades en reunió d’equip per a cada família i persona acollida.

 REQUISITS   

CF Treball Familiar o experiència assimilable,  Experiència en serveis residencials

Es valorarà positivament coneixements, formació i experiència en perspectiva de gènere

Es valorarà de forma positiva el coneixement d'anglès i altres llengües com el francès, àrab i urdú 

COMPETÈNCIES

Organització del temps i de la pròpia feina Treball en equip de forma interpersonal

Flexibilitat i disponibilitat

Capacitat d'aprenentatge

Capacitat de reflexió i qüestionament de la pròpia feina  

S’OFEREIX     

Contractes de suplències de 20-30 hores setmanals o dies puntuals.

Condicions i salari segons conveni “ Acció Social”.

Categoria professional:

Personal qualificat. Taula: Cicle continuat ( 19.641,86€ bruts anuals que en 12 pagues serien1636,82€ bruts mensuals).·        Incorporació a un projecte innovador amb possibilitats d’incidència en les diferents formes d’abordatge de les violències de gènere.