Resum de l'oferta
 • Empresa
  SURT.FUNDACIÓ DE DONES.FUNDACIÓ PRIVADA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 setmana
 • Data límit candidatures
  06/03/2021
 • Jornada laboral
  Jornada parcial (matí)
 • Hores/setmana
  26
 • Rang salarial
  501-800 euros bruts/mensuals

Descripció

Cerquem  un/a psicòleg/oga per treballar a SURT al SIARE,  Servei Integral d’atenció, recuperació i empoderament personal i econòmic per a dones que han viscut situacions de violències masclistes i de gènere.

Es tracta d’un lloc de feina per a la incorporació a l’equip del SIARE per tal de cobrir l’acompanyament psicosocial del recurs ambulatori d’atenció a violències masclistes i de gènere. La persona seleccionada també serà la responsable de la dinamització de la Xarxa de Mentores, projecte de mentoratge entre iguals que dona suport als processos de recuperació de les VM.

 

Les tasques a desenvolupar són:

-          Exploració de la situació de violència viscuda per part de la dona

-          Exploració de la historia familiar i les situacions de vulneració viscudes per la dona i que poden impedir o afavorir el procés de recuperació

-          Exploració de les capacitats pròpies preservades  de les dones ateses

-          Atenció individual de seguiment i acompanyament en el procés de recuperació i empoderament per la cerca de l’autonomia personal, social i econòmica

-          Intervenció en moments de crisi

-          Coordinació amb l’equip multidisciplinar  i amb la resta de serveis i programes de l’entitat

-          Dinamització de les sessions grupals amb metodologies d’empoderament

-          Coordinació amb els agents derivadors i el circuit de VM

-          Registre dels processos d’atenció

-          Tasques de gestió pròpies del programa tals com elaboració d’ informes i actualització de la bbdd

 

CRITERIS D’ELECCIÓ

 

Jornada laboral/ horari

 Hores setmanals:  26,95h

 

Rang salarial

Sou brut : Segons conveni Acció Social en la categoria de Llicenciada i en la taula salarial

 

Territori

X    Província de Barcelona

 

PERFIL FORMATIU I LABORAL

Titulacions o acreditacions formatives

 

Titulació/Acreditació Formativa : Grau de Psicologia

 

 Formació específica en violència masclista (màster o postgrau o curs)

 

Experiència laboral prèvia en l’ocupació (pràctiques i el voluntariat no forma part de experiència laboral) de 1 a 3 anys

 

 

 

 

ALTRES DADES PER A L’AJUST DE LA CANDIDATURA

Altres idiomes valorable Urdú, Àrab, Francès, Anglès                                            

Requeriments Certificacions ( si cal  segons feina i professió): Certificat de Delictes de naturalesa sexual

 

COMPETÈNCIES

 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Coneixements amplis sobre perspectiva de gènere.

Coneixements amplis sobre violència masclista.

Coneixements de tècniques i estratègies d’atenció individual.

Coneixements de tècniques i estratègies per al treball grupal i les dinàmiques de grup.

Coneixements del funcionament del treball en xarxa en l’àmbit de la violència masclista.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit

Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit

Coneixements ofimàtics (office 2000 i outlook) a nivell d’usuari.

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 

Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.

 

Gestió emocional, ja que l’atenció a dones supervivents de violència comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.

 

Planificació i Organització, es requereix una visió global de la feina i del procés de les dones per planificar i organitzar l’acompanyament i la gestió administrativa.

 

Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

 

Disposició i capacitat per a l’aprenentatge, per tal de mantenir-se al dia i permanentment actualitzat/da.