Administratiu/va Suport a Administració i Finances - La Garriga

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Autisme La Garriga
 • Municipi
  La Garriga
 • Tipus contracte
  Temporal (igual o superior a 6 mesos)
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Jornada laboral
  Jornada complerta (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  1001-1200 euros bruts/mensuals

Descripció

Suport a Administració i Finances 

Tasques principals a realitzar: 

 • L'arxiu, classificació i organització de la documentació.
 • Gestionar les demandes d’informació.
 • Preparar i presentar impostos
 • Conciliació bancària
 • Comptabilització d’ingressos i despeses
 • Remeses de cobraments i pagaments
 • Seguiment i control de la morositat 
 • Revisió i actualització de quadres d’amortització
 • Confecció d’autofactures
 • Comptabilització de les periodificacions i provisions mensuals
 • Quadrar la cartera de clients i proveïdors 
 • Gestió de proveïdors
 • Suport en la gestió de nòmines, altes baixes/modificiacions en Seguretat Social presentació de contractes elaboració de quitances.  
 • Introducció de dades en aplicatius diversos
 • Endreçar i classificar informàticament expedients i documentació 
 • Classificar, escanejar, distribuir i arxivar el correu electrònic i la correspondència rebuda 
 • Actualitzar l'agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.) 
 • Rebre, transmetre i controlar les entrades i sortides d'informació per mitjans telemàtics
 • Elaborar fitxers informàtics relacionals que permetin el seu enllaç, consulta i recerca 
 • Seleccionar i desenvolupar sistemes d'arxiu manuals i automatitzats d'acord amb els procediments establerts, optimitzant l'ús dels recursos en funció de les necessitats d'informació 
 • Gestionar la informació en bases de dades informatitzades 
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en els termes i formes requerides 
 • Atendre el telèfon, donant resposta a qüestions informatives, incidències i/o reclamacions de clients, proveïdors, etc. 
 • Redactar i emetre documents, a través de correu electrònic i correu ordinari 
 • Buscar informació a la xarxa per a donar resposta a demandes de tercers.

Condicions

Jornada laboral Completa de 38,5 hores

Contractació: primer contracte de sis mesos amb pròrroga fins a l’any i possibilitat de contractació indefinida.

 

Salari segons categoria conveni Acció Social