Tècnic/a de suport a Direcció General - La Garriga

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Autisme La Garriga
 • Municipi
  La Garriga
 • Tipus contracte
  Temporal (igual o superior a 6 mesos)
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Data límit candidatures
  25/08/2021
 • Jornada laboral
  Jornada complerta (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Suport a Direcció 

Treballant conjuntament amb la Direcció General i en coordinació amb la resta de l’equip, s’encarregarà d’executar tasques en les àrees d’administració i finances, captació de fons i recursos humans. 

 Tasques 

Captació de fons 

·         Preparació d’informació per presentar projectes a subvencions 

·         Presentació de projectes a convocatòries 

·         Recopilar la documentació i informació necessària per establir el seguiment econòmic del projecte 

·         Establir la documentació necessària a utilitzar al llarg del projecte per facilitar la justificació final 

·         Establir un calendari per fer entrega de la justificació dins els terminis i segons els requeriments del client finançador 

·         Elaboració d’esborranys previs de justificacions, amb actualitzacions periòdiques per tenir preparada la informació per la memòria econòmica final 

·         Donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades i a les noves subvencions 

·         Si és requisit de la subvenció la realització i superació d’auditoria externa, preparar la documentació econòmica per a la seva comprovació 

·         Controlar i sistematitzar les factures i albarans generats al llarg del projecte per a la seva posterior digitalització i lliurament.  

Gestió de RRHH i administració de personal, en coordinació amb la resta de l’equip:  

·         Control del personal: controlar aspectes com l’absentisme, les hores extraordinàries, els moviments de plantilla, pla d’igualtat, auditoria retributiva.   

·         Gestionar els tràmits administratius tals com contractes, nòmines, assegurances socials, baixes per malaltia… 

Administració i finances, en coordinació amb la resta de l’equip : 

·         Tancament mensual i conciliació bancària 

·         Preparació de documentació, quadres resum i fitxes per a la procés d’auditoria externa 

·         Gestió Fiscal 

·         Preparació dels impresos d’IVA i RPF, així com d’altres impostos, si s’escau, per a la seva presentació 

·         Presentació impostos varis mensual i anualment. 

·         Realització d’informes financers 

·         Anàlisi i seguiment del pressupost 

Control i gestió de tresoreria 

·         Actualitzar la previsió de tresoreria 

·         Actualitzar les posicions dels comptes bancaris 

·         Atenció telefònica a proveïdors i gestió de reclamacions 

·         Arxiu de documentació 

 

Perfil formatiu i laboral

Grau en: Finances i Comptabilitat, ADE o  similar.

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Experiència en un lloc de treball similar

2) Coneixement del Tercer Sector

 

Domini paquet office

 

Idiomes: Català i castellà nivell avançat

Condicions

Jornada laboral Completa de 38,5 hores

Contractació: primer contracte de sis mesos amb pròrroga fins a l’any i possibilitat de contractació indefinida.

 

Salari segons categoria conveni Acció Social