Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació Intermedia
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Intermedia Selecciona per residència de persones amb discapacitat física ubicada Mataró un/a Treballador/a Social.

La persona seleccionada s’encarregarà de:

 • Promoure el desenvolupament de les capacitats de la persona que li permetin
 • resoldre els problemes socials individuals i col·lectius.
 • Fomentar l’establiment de serveis i polítiques socials justes i alternatives per als.recursos socioeconòmics existents i actuar-hi.
 • Facilitar informació i connexions socials que permetin l’adaptació dels recursos formals i informals a les necessitats canviants de la persona.

 

L’atenció que fa aquesta figura es concretarà en:

 • Vetllar pels drets i deures de la persona atesa.
 • Coordinar l’àrea social del centre:
 • Ser el professional referent al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre, vetllant per la continuïtat de l’atenció.

Tasques:

Potenciar i participar en els contactes periòdics amb les famílies, participar a l´equip interdisciplinari, elaboració del PIAI.

Detectar necessitats socials dels residents, buscar recursos externs per afavorir la relació i integració a la comunitat,

Elaborar i fer seguiment dels informes socials dels residents.

Es coordinarà amb Direcció per tal d’assumir la responsabilitat del funcionament del Centre i l’atenció dels/les residents acollits/des, per tal de vetllar per la qualitat assistencial i contribuir  a la bona convivència en el centre participant en la revisió i seguiment dels processos interns i vetllar per l’acompliment de les normes i el de funcionament del centre.

Participar en les reunions periòdiques d’equip

S’ofereix:

Contractació: 6 mesos+ Indefinit

Jornada Complerta de dilluns a divendres de 10h a 18h. Dinar inclòs.

Salari: 1501-1800 euros bruts/mensuals

Ubicació: :Mataró