Controller i Gestió econòmica de Projectes Socials

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Intermedia seleccions internes
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Estem cercant una persona Controller i Gestió econòmica de Projectes Socials, tant des d’una perspectiva interna de l’entitat, com externa dels drets, interessos i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i entitats que els donen suport.

Cerquem una persona amb formació en finances, estudis i experiència en la Gestió de Projectes i es valorarà positivament que tingui coneixements del tercer sector social.

La persona a incorporar haurà de coordinar-se amb la Direcció Tècnica i l’Àrea Financera i de Subvencions.

Principals tasques a realitzar:

Coordinar , promoure i donar el suport a les Entitats sòcies per implantar el Programa de Conciliació Familiar i d’Estades Comunitàries, conjuntament amb les Administracions Públiques:

Coordinació del Grup de Treball de les Entitats Executants del Programa de Conciliació Familiar en les seves dues Modalitats (Personal de Suport i Estades en Entorns Comunitaris)

Promoció del Programa de Conciliació Familiar en les Entitats federades

Implantació del Programa de Conciliació Familiar en les Entitats interessades a ser executants en el seu desenvolupament en el territori

Redissenyar les millores del Programa de Conciliació Familiar conjuntament amb les entitats executants

Supervisar la planificació, el seguiment i l’avaluació del Programa de Conciliació Familiar i d’Estades Comunitàries executat:

Planificació de la Convocatòria del Programa de Conciliació Familiar com d’Estades Comunitàries conjuntament amb les entitats executants

Valorar i donar resposta amb la resolució/autorització total, parcial o negativa de les demandes de servei segons les condicions del Programa

Seguiment del Programa de Conciliació Familiar com d’Estades Comunitàries

Observació i acompanyament de casos en situació de Risc. Valoració dels suports demanats i orientació als recursos adients segons possibilitats

Avaluació del Programa de Conciliació Familiar com d’Estades Comunitàries

Gestionar el Programa tenint cura de la justificació dels mitjans humans de les Entitats Executants:

.Coordinar els Referents de les Entitats del Programa

Planificació de la Formació Bàsica pels professionals d’Atenció Directa del Programa

Planificació de la Formació Específica pels professionals d’Atenció Directa del Programa, en col·laboració a les Formacions Online (IRPF Estatal)

Desenvolupar i avaluar les Formacions Bàsica i Específica del Programa

Gestionar les avaluacions dels Serveis realitzats tant pels professionals com per les famílies

Controller el Programa tenint cura de l’administració de mitjans tècnics (CRM, TEAMs, etc.) i de Seguiment pressupostari de les Entitats Executants:

Planificació, definició d’objectius i seguiment regular dels mateixos amb el Coordinador Tècnic

Organització de l’agenda del Programa

Control i Seguiment pressupostari del Programa amb la Coordinadora Financera

Coordinació amb el tècnic de suport del Programa de Conciliació Familiar

Control i Seguiment de les dades introduïdes al CRM

Suport puntual als Professionals de l’entitatt en el desenvolupament d’activitats relacionades al Programa (Jornades, accions reivindicatives, tallers, etc)

Requeriments:

Formació: Econòmiques, ADE, Empresarials o similars.

Es valorarà coneixement en el camp de la Gestió de Projectes, seguiments pressupostaris i finançament, coneixements analítics, justificacions econòmiques de les subvencions, etc.

Ofimàtica nivell avançat.

Experiència: Mínim de 2 anys en tasques similars.

Retribució: Segons conveni Associacions

Contractació: estable

Jornada complerta