TREBALLADOR/A SOCIAL/RESIDÈNCIA DISCAPACITATS FÍSICS/GIRONA

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE FUNDACIÓ PRIVADA
 • Municipi
  Girona
 • Tipus contracte
  Temporal (igual o superior a 6 mesos)
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  40
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

TREBALLADOR/A SOCIAL

La  persona seleccionada s’encarregarà de:

El/La Treballador/a Social és la figura professional responsable de promoure el benestar de persones, grups i comunitats, facilitant la cohesió social en períodes de canvi i donant suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els/les usuaris/es, institucions i professionals.

Per algunes persones:

Les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i d'autosuficiència i necessiten ajut i orientació.

D'altres necessiten assistència, suport i protecció.

El/La Treballador/a Social dona resposta a aquestes necessitats mitjançant la contribució a la promoció de la cohesió social, tant a través d'un treball preventiu, com donant resposta als problemes socials.

PRINCIPALS FUNCIONS I TASQUES ASSOCIADES A AQUEST PERFIL PROFESSIONAL:

Diagnòstic i intervenció:

Realitzar l’entrevista d’acollida, per recollir les dades socials i familiars

Realitzar l’exploració social i el diagnòstic social, en els casos que ho requereixin.

Participar i/o intervenir en el procés de diagnòstic interdisciplinar.

Informar i orientar sobre els mitjans legals i recursos socials existents.

Acompanyar, formar i donar suport a les famílies, segons la realitat biopsicosocial de l’infant i facilitant la seva adaptació

Realitzar el tractament social a un nivell d’intervenció medi-família-usuari mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries.

Realitzar el seguiment dels compromisos acordats amb les  famílies.

Participar en l’orientació multidisciplinar i de suport/acompanyament

Elaborar els informes, segons li correspongui. Ens cal que sàpiga redactar i que no es facin faltes d’ortografia (en català ni en castellà).

Coordinació amb els/les diferents professionals del centre:

Fomentar l’adequada coordinació entre la família i el servei, així com  donar resposta als suggeriments.

Participar activament a les reunions interdisciplinàries així com en les formacions planificades.

Participar en l’elaboració de la memòria d’activitat, i aplicar les  revisions i actualitzacions dels protocols pertinents, segons normativa.

Participació en les reunions de valoració interdisciplinar de casos.

 

 Contribuir a l’equip i servei per a la consecució del objectius, segons els estàndards i indicadors de qualitat establerts, així com la qualitat assistencial.

Treball en xarxa amb altres professionals externs al centre:

Participar en el treball en xarxa amb professionals del territori i circuit d’atenció preestablert, per tal d’establir els  mecanismes de prevenció i intervenció comunitària pertinents.

Participar en projectes de sensibilització, detecció i prevenció a la comunitat.

Coordinar-se amb els diferents serveis públics i/o privat dels àmbits educatiu, sanitari i social, segons correspongui.

Conèixer els recursos i institucions del territori relacionats amb la primera infància.

Per treballar com a Treballador/a Social és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

Domini de tècniques d’intervenció amb persones en situació de discapacitat.

Coneixements de les tècniques de mediació.

Domini de tècniques d’intervenció grupal.

Domini de metodologies per a la formació.

Coneixements dels recursos i circuits del territori per poder desplegar un treball en xarxa eficient.

Competències Bàsiques:

Domini del català, tant a nivell oral com a nivell escrit.

Domini del castellà, tant a nivell oral com a nivell escrit.

Coneixements ofimàtics (office 2000 i outlook) a nivell d’usuari.

Competències Transversals:

Relació interpersonal, per tal de generar un clima distès, acollidor, promoure el vincle i la relació de confiança i fer sostenible l’atenció des d’un posicionament empàtic.

Gestió emocional, ja que l’atenció a famílies/infants  comporta treballar amb situacions d’urgència, fragilitat i/o  extremes que generen un impacte emocional important.

Negociació, per tal de gestionar acords amb els diferents interlocutors: famílies, professionals de diferents disciplines, etc.

Capacitat analítica, per tal d’analitzar els diferents components dels diferents caso , així com alternatives que es poden plantejar.

Flexibilitat, per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

Condicions:

 

Contractació: 6 mesos i indefinit

 

Salari: Inicial son 1630€x14 pagues

 

 

Jornada Complerta