Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  SURT.FUNDACIÓ DE DONES.FUNDACIÓ PRIVADA
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Fixe discontinu
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 3 dies
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

Referents territorials de VilaVeïna

Es precisen referents territorials per la iniciativa municipal Vila Veïna, pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, on es pretén que els equips professionals especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d'una xarxa comunitària i corresponsable del benestar col·lectiu. Vila Veïna és una comunitat territorial d'entre 10.000 i 30.000 habitants en què es comparteixen tots els serveis i recursos sociosanitaris, amb l'objectiu que tothom pugui accedir-hi fàcilment i que es trobin a prop de casa.

Funcions del lloc de treball

Promoure el desplegament territorial de les accions definides al programa, implicant als agents necessaris.

Identificar i recollir les necessitats de l'entorn i potencialitats del territori en clau de cures així com dels agents que hi actuen.

Definir i executar la diagnosi territorial en clau de cures.

Facilitar informació i orientar a les persones del territori a tota la xarxa de serveis i recursos existents, mitjançant el servei d'atenció a la ciutadania.

Garantir l'actualització contínua dels recursos i serveis existents per assegurar una atenció rigorosa i de qualitat a la ciutadania.

Participar i promoure totes aquelles reunions i espais de treball que siguin necessaris pel bon desenvolupament del projecte.

Redactar i/o revisar tota aquella documentació que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions (memòries, informes, avaluacions, actes, etc.).

Establir espais de coordinació i treball compartit entre els diversos agents del territori.

Organitzar i promoure les accions, activitats i recursos que donin resposta a les necessitats detectades en el territori.

Promoure la comunicació i difusió dels serveis i activitats relacionades amb el projecte.

Recollir indicadors de seguiment i implementació del projecte en el territori.

Requisits

Titulació universitària de grau o equivalent en l'àmbit de les ciències socials (Treball Social, Educació Social, Sociologia, Antropologia, Ciències Polítiques i de l'Administració,…).

Experiència professional no inferior a 2 anys en l'atenció a la ciutadania en recursos i serveis de naturalesa social.

Experiència no inferior a 2 anys en dinamització de projectes de gestió comunitària i processos participatius.

Valorable màster o Postgrau en Participació Ciutadana.

Valorable formació en Dinamització Comunitària o metodologies de dinamització grupals.

Valorable experiència en processos comunitaris.

Valorable coneixement d'idiomes com francès, àrab, rus o xinès.

Competències

Capacitat organitzativa i de planificació.

Capacitat comunicativa.

Capacitat relacional amb una gran diversitat de col·lectius.

Capacitat de treball en xarxa i en equip.

Capacitat d'iniciativa, lideratge i autonomia.

Compromís cívic i social.

Oferim

Jornada 37,5h/setmanals amb cicle continuat

Contracte fixe-discontinu (inicialment 18 mesos)

Salari: Entre 24.000 -25.000€ anuals en 12 pagues (inclòs cicle continuat)

Horari: en funció dels equipaments i de la programació d’activitats. Cicle continuat - activitats de cap de setmana

 

Lloc treball: Barcelona ciutat