Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  SUARA SERVEIS SCCL
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Fixe discontinu
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  1501-1800 euros bruts/mensuals

Descripció

La missió del lloc de treball:

Gestió del procés econòmic-administratiu de subvencions, des de la sol·licitud, planificació, seguiment, gestió, coordinació, subsanació d'informació, justificació econòmica fins a la coordinació de la mateixa

Desenvolupar la feina: Teletreball i presencial

SALARI: Moment incorporació, 18.337,58 € Bruts/anual valoració a (6 mesos), 20.505 € Bruts/Anual

FORMACIÓ REQUERIDA: CFGS ADMINISTRACiÓ I FINANCES

FUNCIONS:

Presentació de documentació i subsanació de requeriments i/o documentació.

Enviament i recepció de correspondència relacionada amb les subvencions.

Interlocució amb les administracions públiques per a la resolució de dubtes, coordinació, participació en accions formatives…..

Coordinació amb les diferents àrees per portar a terme les funcions i tasques pròpies.

Arxiu de la documentació.

Seguiment, control i avaluació econòmica dels projectes.

Elaboració i presentació d’informes econòmics justificatius a organismes públics.

Coordinació d’auditories justificatives dels projectes, si és el cas.

Tasques administratives vinculades a la justificació de subvencions (elaboració de llistats, control de signatures...)

Elaboració de pressupost i preparació documentació (fase pre-award)

 Oferim una OFERTA de llarga durada com Administratiu/va per l'oficina de Next Generation a SUARA COOPERATIVA.SALARI: Moment incorporació, 18.337,58 € Bruts/anual valoració a (6 mesos), 20.505 € Bruts/Anuals

Jornada complerta

Contracte: Fix discontinu (un any de contracte)