Administratiu\va - Programa Làbora (Barcelona)

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació Intermedia
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Eventual per Circumstàncies de la Producció
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  1201-1500 euros bruts/mensuals

Descripció

S’ha obert un termini per a la presentació de candidatures amb l’objectiu de cobrir la plaça amb una persona administrativa amb coneixements digitals/tecnològics del Programa Làbora, una iniciativa de foment de l’ocupació de persones amb situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat de treball basat en el treball en xarxa de les Entitats del Tercer Sector i, liderat per l’Ajuntament de Barcelona, Entitats Catalanes Acció Social (ECAS), Federació Empreses Inserció de Catalunya (FEICAT) i Creu Roja Barcelona.

Funcions:

ATENCIÓ TELEFÒNICA I PROGRAMACIÓ D’AGENDES: Contactar i informar amb els i les possibles participants del Programa Làbora l’entrevista d’acollida. Generar, organitzar i gestionar les agendes per les entrevistes d’acollida de l’equip d’orientació i formació. Planificar l’assistència dels/les participants en les sessions grupals. Dur a terme tasques relacionades en el lloc de treball: informes, ús de plataforma, correus, etc. Coordinar-se amb els/les professionals que intervenen en el desenvolupament de la seva feina. Reportarà a la persona responsable de l’àrea d’atenció a les persones.

 

TASQUES DE GESTIÓ DE L’ÀREA DE TECNOLOGIA: Executarà tasques de gestió vinculades al departament de tecnologia donant suport al Tècnic referent de l’àrea. Haurà de fer Informes d’activitat del programa i de bases de dades. Que organitzi i emmagatzemi la informació de tecnologia, que verifiqui les dades i seguretat. Mantingui les bases de dades per permetre guardar, ordenar, extreure dades i compartir-les internament. Reportarà a la persona responsable de l’àrea de tecnologia.

Competències tècniques requerides:

 • Coneixements de sistemes d’informació.
 • Coneixements en gestió administrativa
 • Coneixements en atenció telefònica i
 • Coneixements programació d’agendes

 

Competències Digitals:

·       Domini en l’ús d’aplicacions ofimàtiques (paquet office).

·       Domini alt en l’ús de plataformes o similars

·       Generar i distribuir els informes de seguiment que produeix el programa

·       Creació, seguiment i recopilació de dades dels Typeforms (enquestes del programa) que es van generant

·       Ordenar i classificar informàticament els expedients i al documentació generada

·       Revisió diària de la càrrega del fitxer de participants i gestió de les incidències que se’n deriven

·       Gestió comptes correus electrònics

·       Domini del català i castellà, escrit, parlat i llegit.

 

Transversals:

Orientació a l’assoliment: Disposar d’iniciativa per assolir satisfactòriament les tasques assignades de manera autònoma i responsable. Persona sistemàtica i rigorosa en la organització de la pròpia feina. Tenir adaptabilitat i autoconsciència per avaluar

·      Orientació a l’assoliment: Disposar d’iniciativa per assolir satisfactòriament les tasques assignades de manera autònoma i responsable. Persona sistemàtica i rigorosa en la organització de la pròpia feina. Tenir adaptabilitat i autoconsciència per avaluar les diferents situacions que es plantegen i poder-hi donar resposta. Assumir en ferm un compromís amb el projecte i  amb l’organització per assegurar l’assoliment  dels reptes. Aprenentatge continu.

·      Treball en equip i cooperació: Capacitat de treballar a partir de l’empatia per col·laborar amb la resta dels equips implicats.

·      Gestió de l’estrès i les emocions: Confiar en un/a mateix/a i les pròpies capacitats, controlar les pròpies emocions, ser flexible i poder adaptar-se al canvi, ser capaç de treballar sota pressió mantenint l’ordre i  la qualitat de la feina.

 

·      Comunicació: Disposar de fluïdesa verbal, Aplicar escolta activa, ser assertiu,  mantenir la presència, comunicació interpersonal.

 

Formació i experiència:

·       Es valorarà CFGM en gestió administrativa , Administració i gestió i/ o Certificat de professionalitat família administració per assegurar que coneix les funcions a desenvolupar

·       Formació en programes específics en gestió administrativa per assegurar que domina eines per desplegar les diferents funcions del perfil

·       Es valorarà tenir experiència mínim de 1 any en el Sector Social i/o Administració Pública

·       Experiència de resolució d’incidències

·       Experiència en atenció telefònica i programar agendes dels equips professionals que intervenen

·       Experiència en carrega de dades i informes

 

Condicions:

·      Organització contractant: Fundació Intermedia

·      Període de contractació: 4 mesos (juny a setembre) – Contracte per circumstàncies de la producció

·      Jornada complerta

·      Jornada laboral de dilluns a divendres

·      Salari: 1402,88€ bruts per 12 pagues

·      Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal.

·      Lloc de feina a Barcelona ciutat.

 

·      Conveni d’Acció Social.