Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació Intermedia
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

La figura professional del Responsable d’IntermediaJOB és aquella que s’encarrega d’assumir les funcions de desenvolupament i seguiment de projecte (plataforma IntJOB) tant en la vessant tecnològica com a comercial, realitzar l’anàlisi de dades, la integració de sistemes d’IA i vetllar pel bon encaix en la consecució d’objectius i metes de l’entitat.

Tindrà la missió d’aportar coneixement i habilitats de gestió tecnològica així com experiències prèvies en la gestió i evolució de tecnologia de plataformes. El pla d'implantació del nou servei pivotarà al voltant de la figura del responsable d’IntermediaJOB  i serà el nexe d'unió amb la resta d'Intermedia sent el/la principal responsable de la consecució dels objectius.

De cara al llançament efectiu i segons el pla de màrqueting s'haurà de realitzar la promoció de la plataforma per ajudar a generar nous clients. 

Serà el/la responsable de pilotar les noves funcionalitats i millores en usabilitat i guiarà el procés d’incorporació de IA/Machine Learning (refinament i la millora contínua de l'algoritme) per a l'automatització del procés de matching que fa el millor encaix entre les candidatures disponibles i les vacants obertes.

En definitiva és la persona encarregada d'estar a tot dins del projecte d’evolució d’IntJOB. Dissenyar els requisits del client, coordinació amb el/la programador/a, les idees de disseny, l’experiència de l’usuari/ària, la comercialització… I tot això sense perdre el focus i empenyent el projecte sempre cap endavant. En treballar amb tants fronts oberts alhora, la bona organització del/la professional pot suposar la diferència entre l'èxit o el fracàs del projecte.

Haurà de prendre decisions considerant globalment diferents aspectes (tècnics, econòmics, ambientals, entre d'altres) relacionats amb la gestió de projectes, identificar problemes, obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques per assolir els objectius del projecte en els terminis establerts i, alhora, comprometre's amb el treball de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l’esforç, la constància i el desig de creixement personal i professional.

Funcions i tasques:

        Dissenyar els requisits del producte a Client i la Gestió de Funcionalitats de la plataforma (canvis i millores a la plataforma per adaptar-la al nou sistema de diferents capes de servei).

        Especificar la qualitat de cada part lliurable.

        Estimar els recursos i els terminis necessaris.

        Fer de pont entre l'equip de desenvolupament d’IntJOB i Intermedia.

        Formació de l'equip d'Intermedia sobre noves funcionalitats.

        Desenvolupar i implementar el pla i processos per al projecte.

        Fer el seguiment del pla de màrqueting per realitzar la promoció de la plataforma.

        Gestionar els canvis s'han de fer (en el desenvolupament del producte: millores, traducció al castellà i anglès)

        Guiar l'aprenentatge del nou sistema de matching learning.

        Gestionar els KPI ( resultats i avaluacions), Monitoritzar el progrés.

        Gestió part econòmica del projecte (part de pressupost destinada a desenvolupament i costos de millora)

        Dirigir i motivar l'equip.

        Gestionar els riscos, problemes i canvis que hi pugui haver al projecte.

        Mantenir una comunicació contínua amb els stakeholders.

        Gestió comercial de la plataforma: Planificació i desenvolupament de l’estratègia comercial del mercat: desenvolupar els canals de comercialització identificats, Obrir mercat en nous prescriptores/distribuïdors identificant oportunitats, despertant l'interès, per a anar incrementant la cartera de clients i obrir noves oportunitats de negoci.

Requeriments:

Grau: Enginyeria de sistemes TIC, Enginyeria informàtica, Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació, Informàtica i serveis, Enginyeria en organització industrial Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003.

O titulacions de formació superior de formació professionals relacionada.

Es requereix experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats.

 

 

 

Competències:

Competències tècniques:

         Coneixement i ús de les eines de gestió i control pressupostari d'un projecte.

         Domini dels instruments de planificació i control de gestió de forma integrada per optimitzar els recursos econòmics, materials i personals invertits en la implantació i desenvolupament d'un projecte.

         Capacitat de realitzar un procés bàsic de gestió del risc, identificant i analitzant qualitativament els principals riscos dels projectes esmentats, i establint estratègies i accions de resposta.

         Comprensió de l'impacte, la transcendència i la responsabilitat de determinades decisions sobre el desenvolupament d'un projecte més enllà del projecte.

         Ús de metodologies àgils

         Nocions a User Experience

         Coneixements avançats d’implantació de sistemes d’IA.

         Coneixements bàsics d’estratègies comercials i plans de màrqueting.

         Coneixements de Yii

Competències bàsiques:

         Castellà

         Anglès

         Coneixements de programació

 

Competències Transversals:

- Visió global estratègica

- Gestió d’equips

- Orientació a resultats.

- Organització i planificació.

- Comunicació.

 

Que s'ofereix:

Contracte indefinit.

Treball híbrid (presencial i en remot)

JORNADA: Jornada complerta de 38,5H setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. 

HORARI:  Jornada de matins amb dues tardes.

SALARI: 30.000 euros anuals bruts per jornada completa.

Ubicació: Barcelona