Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació Intermedia
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 2 setmanes
 • Data límit candidatures
  30/06/2023
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

A la Fundació Intermedia obrim una nova vacant on cerquem un Director\a d'empresa i negoci digital

DESCRIPCIÓ GENERAL

És la persona encarregada de liderar el disseny i la correcta implementació de l’estratègia d’empresa de manera transversal a tota l’entitat, assumint la responsabilitat màxima de dissenyar, planificar, implementar i transversalitzar tot allò que faci referència als processos d’intermediació, incorporant metodologies de millora contínua i impulsant la innovació en els programes, conjuntament amb l’àrea de desenvolupament i innovació i les àrees territorials. Vetlla per l’aplicació de la política de persones, de l’aplicació de la gestió d'oportunitats i del disseny i l’execució de projectes vinculats amb la RSC de les empreses.

Té la responsabilitat de liderar la implementació i transversalització dels diferents negocis o eines que impulsem des de l’estratègia de digitalització d’Intermedia vinculats a la Intermediació (entre ells IntermediaJob) i assumeix el lideratge de la gestió comercial d’aquests projectes.

Tasques i funcions

- Suport a la direcció general en la implementació estratègica de creixement de d’empresa/unitat de negoci, noves obertures, marge de contribució dels diferents serveis/unitats de negoci, noves adquisicions, etc.

- Implementació estratègia d'empresa-unitat de negoci, processos de qualitat Intermediació, incidència empresa , etc.

- Impuls de l’estratègia de Transversalització aspectes com: Tendències del mercat i de nous filons d’ocupació, Innovacions o tendències que s’estiguin treballant en l’àmbit de la Intermediació, línies comunes i incorporació de millores transversals en l’àmbit de l’ocupació

- Cooperar en la definició dels objectius estratègics globals.

- Detecció, anàlisi i col·laborar en l’impuls de nous serveis o projectes que donin resposta a noves necessitats o necessitats no cobertes vinculades a les empreses amb les que treballem.

- Aplicació de les línies polítiques, RRI i directrius de l'organització al seu equip.

- Anàlisi, disseny i control de l’eficiència i la qualitat dels productes, projectes o serveis.

- Lideratge de la gestió d'oportunitats vinculades a l’àrea d’empresa i participació en aquelles altres oportunitats d'entitat que es requereixi.

 

  A nivell de Gestió de Persones:

- Implementació del nou model de governança.

- Aplicació de les polítiques de persones de l’organització.

- Gestió i lideratge de l'equip de la seva àrea (promoció i dinamització de les persones al seu càrrec, afavorir la transferència de coneixement interequips, així com garantir la correcta implementació de directrius d’afectació a la seva àrea).

- Potenciació de les persones i del seu creixement professional.

- Planificació, seguiment i avaluació del pla formatiu anual del seu equip.

- Selecció i avaluació de l'equip directe sota la seva responsabilitat.

A nivell de Gestió Econòmica:

- Planificació, conjuntament amb la direcció econòmica, de les necessitats vinculades a la seva àrea.

- Planificació dels pressupostos de nous projectes o serveis.

- Garantir la correcta execució dels pressupostos corresponents a la seva àrea.

- Garantiment de l'aplicació de les línies econòmiques fixades pel Consell de Direcció.

- Aplicació de les directius i polítiques de l'Àrea Econòmica i Financera.

- Recerca de la màxima rendibilitat i eficiència de l'Àrea.

 A nivell de Representació Institucional i Comunicació:

- Representar externament a la Fundació participant en les agrupacions empresarials que s'escaigui.

- Presentació a noves empreses com a clients potencials des de la mirada de RSC.

- Donar suport a les àrees territorials en allò que fa referència a l'estratègia de comercialització amb empreses, tant pel que fa al contacte amb les pròpies empreses, com el que s'escaigui.

- Relació institucional amb clients i futurs clients, així com amb altres xarxes o entitats del territori que siguin estratègiques (món polític, món empresarial, món universitari).

- Elaboració i execució dels plans comercials de la seva àrea .

- Acompliment de la política de comunicació de l’organització.

REQUERIMENTS:

- Estudis universitaris, preferentment en ciències socials i/ o empresarials

- Experiència en lideratge i gestió d’equips.

- Experiència en gestió de clients i acció comercial i de relacions institucionals.

- Experiència en gestió estratègica de projectes, programes o serveis.

 

 ES VALORARÀ:

- Coneixement i expertesa en l’àmbit empresarial, entorn PESTEL, el mercat de treball en general i els processos d’intermediació.

- Coneixement i experiència sobre el model d’orientació per competències i la seva implementació.

- Coneixement en aspectes d’innovació, gestió del coneixement, gestió del canvi vinculats a l’àmbit empresarial i/ o intermediació laboral.

- Coneixement en promoure processos participatius, dinamització de grups i de treball en xarxa.

- Coneixement vinculat a tecnologia, digitalització, 4.0...

- Coneixement i/o experiència en comercialització de productes, màrqueting, etc..

- Coneixements i/o experiència vinculada al treball amb persones en situació de vulnerabilitat.

- Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes.

- Coneixements de l’àmbit de serveis socials (organització, processos, estructura, etc.) i del tercer sector i la inserció laboral.

- Coneixements en relació a la perspectiva de gènere i a la igualtat d’oportunitats en el tracte.

Condicions:

Jornada: 38,5 hores setmanals.

Distribució jornada: 5 matins + 2 tardes.

Sou: a concretar a l'entrevista.