Cuidador/a. LLAR CAN LLOVERA.TORN MATÍ

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Llar Can Llovera
 • Municipi
  Sant Feliu de Llobregat
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 4 mesos
 • Jornada laboral
  Jornada completa intensiva (matí)
 • Hores/setmana
  38
 • Rang salarial
  801-1000 euros bruts/mensuals

Descripció

Cuidador/a. LLAR CAN LLOVERA. 

Necessitem incorporar cuidadors/res un per cada torn: matí.

Totes les funcions més comunes que du a terme el personal d'atenció directa per potenciar o mantenir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Funicons en relació a les persones ateses i a la resta de l'equip.

En relació a les persones ateses:

1.1.- Donar l'ajut necessari, si escau, per a llevar-se, vestir-se, despullar-se i alimentar-se.

1.2.- Proporcionar l'ajut i l'acompanyament de les persones ateses, per satisfer les
necessitats fisiològiques i d'higiene personal. 

1.3.- Donar l'ajut necessari, quant a l'ensenyament i el manteniment d'hàbits.
d'alimentació, d'ordre i neteja, i adaptar-se a les necessitats de cada persona.

1.4.- Acompanyar i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments dins del centre.

1.5.- Fer, supervisar i vigilar les activitats diàries per tal de facilitar el procés educatiu i
assistencial de les persones, d'acord amb l'equip interdisciplinari del centre.

1.6.- Observar, analitzar i intervenir davant les diferents situacions que es puguin
presentar, tant pel que fa a les relacions personals com de grup.

1.7.- Fer el registre de les incidències, intervenir i vigilar les activitats educatives i
assistencials diàries, les activitats programades de lleure, temps lliure i jocs i derivar-les
al professional que correspongui.

1.8.- Facilitar els hàbits d'autonomia personal i social en tot allò que li permeti d'obtenir
una bona socialització i autonomia.

1.9.- Administrar els medicaments per via oral o tòpica, ja prescrita i preparada, amb la
supervisió del personal sanitari. En cas d'urgència mèdica, s'actuarà segons els
protocols establerts per a cada situació.

1.10.- Participar en el Pla de cures tòpiques amb la supervisió del personal sanitari.

1.11.- Formalitzar la documentació i els registres propis de cada centre amb relació a les actuacions efectuades a cada persona usuària i anotar les seves observacions respecte a l'estat de cada persona.

1.12.- Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones
ateses.

En relació a la resta de l'equip;

2.1.- Disposar de la informació bàsica i evolutiva de cada persona, necessària amb
l'objectiu de garantir una atenció de qualitat.

2.2.- Col·laborar, amb l'equip interdisciplinari del centre, en la planificació, l'execució, i
l'avaluació del programa individual de cada persona.

2.3.- Comunicar al professional corresponent de l'equip interdisciplinari del centre
qualsevol incidència que pugui servir per millorar l'atenció a la persona atesa.

2.4.- Participar en el pla de formació anual del centre.

2.5.- Participar de forma activa, conjuntament amb la resta de l'equip, en els plans de
millora del centre.

Condicions:

Contractació indefinida

Horari: 7.00 a 14.45 (caps de setmana alternatius setmanals)

Retribució:1.090 euros bruts mensuals per 14 pagues