REFERENT DE L’ÀREA D’ORIENTACIÓ PROGRAMA LÀBORA

Vacants
1 vacant
Resum de l'oferta
 • Empresa
  Fundació Intermedia
 • Municipi
  Barcelona
 • Tipus contracte
  Indefinit
 • Vacants
  1 vacant
 • Data publicació
  fa 1 mes
 • Jornada laboral
  Jornada completa (torn partit)
 • Hores/setmana
  39
 • Rang salarial
  > de 1800 euros bruts/mensuals

Descripció

A la Fundació Intermedia cerquem un nou perfil de Referent de l'Àrea d'orientació per el Programa Làbora

 

El/a Referent de l’Àrea d’Orientació del Programa Làbora és el/la màxim/a responsable d’acompanyar l’equip d’orientació en el desenvolupament dels objectius previstos en el pla operatiu de la seva àrea, i en les tasques vinculades als reptes definits.

 

És la figura professional encarregada de desplegar el pla operatiu de l’àrea, d’impulsar la implementació de la metodologia de referència, de gestionar l’equip de professionals format per els/les orientadors/es laborals, d’identificar i fomentar les aliances i les col·laboracions estratègiques per l’àrea i d’implementar de manera transversal a tota l’activitat de la seva àrea d’actuació, la perspectiva de gènere.  

 

El/la Referent de l’Àrea d’orientació reporta al/la Responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones i s’encarrega de supervisar i acompanyar de manera específica els/les orientadors/es laborals del Programa.

 

 

Funcions del lloc de feina:

·          DESPLEGAMENT DEL PLA OPERATIU D’ÀREA: dinamitzar i impulsar l’execució del conjunt d’accions previstes en el pla operatiu de l’àrea d’orientació.

 

·          IMPLEMENTACIÓ METODOLÒGICA: Vetllar per la incorporació del Model de Competències i d’Ocupabilitat en totes les actuacions que fan referència a l’atenció a persones.

 

·          SEGUIMENT A L’EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ: assegurar que les accions previstes en el pla operatiu de l’àrea d’orientació es desenvolupen en la forma i els temps previstos i que s’assoleixen els objectius definits.

 

·          GESTIÓ DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS: gestionar els recursos humans, juntament amb la Responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones i els/les responsables de les Entitats Socials Làbora, i coordinar-los per tal que facin un treball en equip que permeti la consecució dels objectius del Programa.

 

·          SUPORT A L’EQUIP TÈCNIC D’ORIENTACIÓ: Acompanyar els/les professionals en el dia a dia per facilitar el desplegament de les funcions i tasques associades als seus perfils amb la màxima qualitat i eficiència possibles.

 

·          FOMENT DE LES ALIANCES I COL·LABORACIONS ESTRATÈGIQUES: Desplegar el seguiment executiu de les aliances i les col·laboracions estratègiques.

 

·          IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE: vetllar per la implementació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de manera transversal a totes les actuacions de l’àrea de responsabilitat.

 

Competències desitjades:

Tècniques:

·          Domini del model d’ocupabilitat per competències en els  diferents àmbits d’aplicació.

 

·          Coneixements de metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables.

 

·          Domini de les eines d’acompanyament individual.

 

·          Coneixements del funcionament del mercat laboral.

 

·          Coneixements d’economies emergents i nous filons d’ocupació

 

·          Coneixements de la xarxa de recursos de formació i de millora de l’ocupabilitat.

 

·          Coneixements i ús de tècniques i eines de gestió de projectes.

 

·          Coneixement de tècniques de gestió d’equips.

 

·          Coneixement de perspectiva de gènere

 Bàsiques:

·          Nivell alt de Competència digital

·          Nivell alt de Competència Informàtica

  N      Nivell alt de català i castellà.

           Nivell mig/alt d’anglès.

Transversals:

·          Orientació a l’assoliment. 

·          Treball en equip i cooperació. 

·          Gestió de l’estrès i de les emocions. 

·          Comunicació. 

·          Creativitat i Innovació 

·          Flexibilitat gestió del canvi 

·          Lideratge

Formació:

·          Estudis universitaris en ciències socials per assegurar que es coneixen en profunditat metodologies d’intervenció amb col·lectius en situació de vulnerabilitat.

·          Formació en el Model d’Ocupabilitat per Competències, per assegurar la implementació d’aquesta metodologia en les diferents fases i accions del Programa Làbora (anàlisi de l’ocupabilitat, definició del projecte professional, processos de selecció per competències, etc.).

·          Formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral, per poder conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, la situació actual del mercat de treball, conèixer l’àmbit d’actuació dels i les professionals de la inserció, etc.

·          Formació en acció social, per poder tenir els coneixements necessaris per a dissenyar i supervisar el desplegament d’accions d’acompanyament individualitzat dirigides a persones en situació de vulnerabilitat social i laboral.

·          Formació específica en gestió d’equips i coordinació de projectes per assegurar coneixements específics que permetin acompanyar els equips de professionals i desplegar les diferents funcions del perfil.

Experiència 

·          Experiència en la coordinació de programes d’orientació i inserció laboral, que asseguri els coneixements necessaris per  planificar i fer seguiment de les actuacions pròpies de l’àrea de la que és referent.

·          Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències per garantir que pot assegurar la seva implementació en els processos d’atenció a les persones.

·          Experiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, majors de 50 anys, etc.) per poder adaptar i ajustar propostes d’intervenció personalitzades per cada grup d’incidència al que es dona atenció des del Programa.

·          Experiència en el treball amb el teixit associatiu i comunitari que asseguri un fort coneixement sobre les dinàmiques del tercer sector i agents claus comunitaris, el seu funcionament, requeriments i territorialització.

·          Experiència en la gestió i coordinació d’equips de treball que permeti disposar d’eines i recursos per a poder fer més efectives les reunions i els espais de treball que es lideren.  

CONDICIONS LABORALS:

·         Contracte laboral indefinit a jornada complerta.

·         Salari: 28.119€ anuals bruts.

·         Modalitat de treball semipresencial (possibilitat de fer alguns dies de teletreball) en benefici de la conciliació personal

·         Jornada laboral de dilluns a divendres. 

·         Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal.

·         Lloc de feina a Barcelona ciutat.

·         Conveni d’Acció Social.

·         Data d’incorporació: principis d’octubre 2023