RESPONSABLE DE FORMACIÓ I NOVES OPORTUNITATS: Perfil professional

Descripció General

Responsable de Formació i Noves Oportunitats.

Dins de l’Àrea de Desenvolupament i Innovació.

FUNCIONS I TASQUES:

 • Encarregada de vetllar pel bon desenvolupament metodològic dels programes de noves oportunitats i en especial per la implementació metodològica en els nous serveis de noves oportunitats, incorporant metodologies de millora contínua i impulsant la innovació en els programes . 
 • Dinamitzarà accions encaminades a la innovació social, promovent la participació per tal de generar espais de creació d’idees, reflexió i debat,  millorant el model d’intervenció per a la millora de l’ocupabilitat i que donin peu a nous productes i serveis. Aquest model d’innovació es farà tenint en compte les estratègies d’intervenció cap a un model 4.0, els processos i procediments relacionats.
 • Supervisarà conjuntament amb les direccions i coordinacions de programes i direccions territorials la implantació dels processos de qualitat pel que fa a la gestió i desenvolupament de programes de noves oportunitats.
 • Aportarà coneixement actualitzat sobre tendències en l’atenció a persones joves i tots aquells elements metodològics que ajudin a enriquir els serveis d’acompanyament a persones des del model de competències assegurant l’adaptació del model a l’entorn 4.0, la digitalització dels processos i la situació de nova normalitat COVID 19 o Post COVID 19.
 • Desenvoluparà la política d'acreditacions i homologacions formatives de la cartera de serveis a persones impulsant i/o executant les mesures necessàries per l’adaptació de l’entitat i els programes formatius.
 • Proposarà i dinamitzarà accions conjuntes entre programes de noves oportunitats a l‘entitat.
 • Farà el seguiment periòdic dels indicadors globals d’activitat amb persones dels programes de noves oportunitats i en valorarà els resultats (anàlisi i explotació de dades).
 • En coordinació amb la Responsable d’Intermediació proposarà millores dels serveis existents per una millor adequació i resposta a la creació d’oportunitats laborals per les persones i cobertura de necessitats a les empreses.
 • Durà a terme el seguiment executiu de les aliances i col·laboracions estratègiques vinculades a l'ocupabilitat en els serveis de noves oportunitats. 
 • Impulsarà les accions necessàries per l’acompliment dels compromisos fruit de la nostra participació en les diferents xarxes i espais de participació i cocreació:  E2O, EDUCO, etc....
 • Representarà a l’entitat en aquells espais i plataformes on es decideixi la seva participació vinculades al seu àmbit d’activitat.

Perfil formatiu i laboral

 ES DEMANA:

 • Estudis universitaris en ciències socials. 

 • Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències.

 • Experiència en dinamitzar processos participatius, espais de treball col·laboratius i/o espais de treball en xarxa.

 

ES VALORARÀ:

 • Coneixements en metodologies de treball en projectes de noves oportunitats.
 • Coneixements en aspectes d’innovació, gestió del coneixement, perspectiva de gènere , etc..
 • Experiència en gestió d’equips i/o coordinació de projectes.
 • Formacions vinculades a tecnologia, digitalització, 4.0... 
 • Coneixements específics sobre metodologies d’intervenció amb joves.
 • Coneixements de l’àmbit de serveis socials (organització, processos, estructura, etc.) i del tercer sector en general.
 • Experiència en el disseny i la implementació d’accions i/o projectes col·laboratius. 
 • Coneixements d’anglès (nivell Intermediate).

Què ofereix el mercat laboral?

Condicions

Jornada: 38,5 hores setmanals.

Distribució jornada: 5 matins + 2 tardes.

Sou: a concretar a l'entrevista.