TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I GENERACIÓ D'ALIANCES_ID. 11789 Perfil professional

Descripció General

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

·        Dissenyar i implementar l’estratègia d’incidència política i social acordades per l’òrgan de govern.

·        Anàlisi de polítiques públiques i legislació relacionades amb les infàncies i famílies

·        Elaboració de documents d’incidència política i social.

·        Elaboració i implementació, conjuntament amb l’equip de comunicació, campanyes de sensibilització i incidència de la federació.

·        Cerca d’oportunitats en l’àmbit de la incidència política i canvis socials.

·        Elaboració de posicionaments polítics de la federació.

·        Seguiment de l’activitat parlamentària i dels acords presos i preparació de compareixences al parlament de Catalunya.

·        Coordinació amb altres àrees o organitzacions.

·        Promoció d’aliances de la federació.

·        Participació en els espais interns o externs de coordinació i aliances.

·        Coordinació amb les àrees referents pel suport en l'organització d’actes i esdeveniments de la federació.

·        Promoure la visibilitat i la projecció de les entitats d’infància entre els agents polítics i socials.

·        Mantenir actualitzat el mapa d’espais de representació de la federació.

 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

·        Coneixement sobre el disseny de plans estratègics d’incidència política i social

·        Coneixement sobre polítiques públiques i legislació relacionades amb la infància i famílies

·        Habilitats per la redacció i elaboració d’informes.

·        Coneixements sobre campanyes de sensibilització.

·        Disposar d’eines i estratègies per la recerca d’oportunitats en la incidència política i canvis socials, així com la promoció d’aliances.

·        Coneixements sobre protocol i relació amb l’administració.

·        Coneixements sobre l’administració pública catalana, polítiques públiques, marcs legislatius i pressupost autonòmic.

·        Coneixements sobre perspectiva de gènere.

·        Coneixements sobre drets humans i drets de la infància

·        Coneixements en la innovació social

·        Coneixements de les polítiques estatals i europees

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

·        Català: nivell alt de comprensió, expressió oral, i lectoescriptura.

·        Castellà: nivell alt de comprensió, expressió oral i lectoescriptura.

·        Coneixements ofimàtics: nivell avançat d’eines informàtiques, per treballar amb els continguts online i utilitzar diferents programes informàtics. 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

·        Capacitat Analítica: per tal de detectar i analitzar necessitats presents i futures..

·        Planificació i Organització: es requereix una visió global que permeti el repartiment i coordinació de funcions, tasques i responsabilitats.

·        Treball en equip: per facilitar l’establiment de sinergies de treball amb la resta de departaments dins d’una lògica de cooperació i de relació interpersonal que afavoreixi un bon clima grupal.

·        Flexibilitat: per tal d’adaptar-se a l’entitat, a les seves especificitats i als seus canvis, i al seu estil d’intervenció/treball en equip.

·        Visió estratègica, per buscar generar un impacte global a nivell de les accions a realització.

·        Comunicació, per poder establir i transmetre missatges clars i adaptar-se a diferents públics amb diferents graus d’interlocució.

·        Iniciativa, per detectar oportunitats i prendre decisions.

Perfil formatiu i laboral

·        Grau universitari en el camp de les ciències socials, preferiblement ciències polítiques.

·        Coneixements i experiència en l'àmbit de les polítiques públiques.

·        Coneixements d’elaboració de planificacions estratègiques.

·        Coneixements de l'administració pública catalana, polítiques públiques, marcs legislatius i pressupost autonòmic.

·        Orientació i visió estratègica.

Es valorarà:

·        Coneixements i/o experiència en perspectiva de gènere, drets humans, drets de la infància i innovació social.

·        Coneixements i/o experiència en l’àmbit de les infàncies, adolescències i famílies i els serveis d’atenció a aquests col·lectius.

·        Coneixement de les polítiques estatals i europees

  •          Coneixements d'anglès

 

Què ofereix el mercat laboral?

- Contractació indefinida

- Jornada de 38,5 hores setmanals.

- Horari de matí i tarda, amb possibilitats de flexibilitat horària per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Conveni col·lectiu de referència: Conveni d'ació social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc. 

- Treball a distància: opcional, dos dies a la setmana, un cop passat el període d'integració a l'equip i a les responsabilitats.

- Integració a una federació d'entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya, organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball.