TELEOPERADOR/A CONTACT CENTER_ID. 5040 Perfil professional

Descripció General

En dependència directa del/la Responsable de Recepció del contact center situat a la seu de Mollet del Vallès (Barcelona):

- Realitzar l'atenció telefònica i via correu electrònic de clients estrangers a Espanya i espanyols/oles a l’estranger. Donar suport lingüístic a tallers seguint els procediments de les companyies d'assegurances i els indicats per Carglass per ISP amb l'objectiu d'oferir un bon servei al client i aconseguir els objectius del departament.

- Realitzar trucades per tancar cites que es sol·liciten per mitjans no telefònics i a clients que sol·liciten pressupost.

Descripció de tasques:

1.     Donar recolzament lingüístic a tallers via telefònica.

2.     Gestionar les peticions de tallers rebudes per correu electrònic.

3.     Gestionar les peticions de països rebudes via telefònica i correu electrònic.

4.     Atendre les trucades de clients espanyols/oles a l'estranger i d'estrangers/eres a Espanya que sol·liciten concertar una cita  als tallers Carglass.

5.     Gestionar les peticions de les mediadores per donar cita als/les clients estranger/eres o espanyols/oles a l'estranger.

6.     Donar preu a clients estrangers.

7.     Funcions administratives derivades de la gestió.

8.     Gestió de reclamacions internacionals.

9.     Gestió de clientes residents a Espanya IBEX i TRADEWISE

10. Oferir i vendre nous productes i serveis en totes les trucades.

11. Realització de pressupostos per clients que contacten sense tenir assegurança de vidres i fer seguiment.

12. Realitzar re-trucades als/les clients no contactats/ades i als/les clients que no han tancat cita al Contact Center ni al centre de serveis.

13. Gestió de les oportunitats rebudes a través del Service desk, mail Oportunitats o via whatsapp

Perfil formatiu i laboral

Batxillerat o estudis bàsics

Coneixements, experiència i/o formació en atenció telefònica i atenció al client

Experiència prèvia com a teleoperador/a o en lloc similar

Acostumat/ada a treballar per objectius i amb indicadors de seguiment, quantitatius i qualitatius

Català i Castellà parlats i escrit

En alguns llocs concrets serà necessari disposar també de l'idioma anglès, parlat i escrit

Què ofereix el mercat laboral?

Jornades parcials amb flexibilitat horària.

Creixement professional en entorn multinacional.

Bon clima laboral, amb focus en la formació i la qualitat.