ADMINISTRATIU/IVA COMPRES_ID. 4604 Perfil professional

Descripció General

Propósit de la feina: Executar i donar suport a les activitats de contractació per venedors i categories específiques amb l'objectiu d'aconseguir la disponibilitat dels productes, nivells d'inventari i stock així com garantitzar el pressupost de despesa associat.

 

Responsabilitats:

- Ubicar les ordres de compra dels venedors Globals dintre dels acords de distribució creats per la figura del/la Planner i dintre dels períodes de temps acordats.

- Donar suport a les oficines comercials dels països europeus i als/les Planners dintre de l'organització de distribució i suministres en relació amb consultes específiques rebudes per part dels stakeholders a nivell intern i extern.

- Assignar les ordres de compra per donar resposta a les demandes no planificades, perque siguin executades dintre dels nivells de servei (SLA) definits amb l'organització de distribució i suministres, utilitzant l'ERP intern i les interfícies externes de e-procurement.

- Donar resposta a les consultes del magatzem (per exemple, enviaments de petit o molt gran volum, sobre-càrregues / sota-càrregues) contactant amb els centres de mercaderies i transports, magatzems i funcions logístiques a tota Europa.

- Manteniment i gestió de les dades del sistema ERP (acceptació de comandes, ordres endarrerides, notificacions d'enviaments). Assegurar les dates d'entrega als venedors i l'actualització diària dels terminis d'arribada, així com mantenir informades les oficines comercials amb la major precisió possible.

- Gestionar i mantenir la relació positiva amb tots els stakeholder en tots el països europeus rellevants.

- Donar suport a l'equip de Compres en l'execució i finalització d'altres projectes o tasques definides pel negoci. 

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Per a treballar com administratiu/va cal com a requisit imprescindible la disposició d’algun títol de formació professional dins la família de gestió administrativa o formació de Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Graus afins :

- CFGM Gestió administrativa  (es valorarà l’especialitat d’àmbit jurídic o Sanitària depenent de la naturalesa de l’empresa.

- CFGS Administració i finances (es valorarà l’especialitat de gestor d’assegurances si l’empresa es dedica al sector)

- CFGS Assistència a la direcció.

- Grau en Administració i Direcció d'Empreses o Graus afins (Empresa Internacional, Estadística, Economia, Sociologia).

 

També es valora la disposició d’algun Certificat de Professionalitat de la família d’Administració i gestió, tals com:

- CP Activitats administratives en la relació amb el client (Nivell 2)

- CP Activitats de gestió administrativa (Nivell 2)

- CP Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3)

- CP Finançament d'empreses (Nivell 3)

- CP Gestió integrada de recursos humans (Nivell 3)

- CP Assistència a la direcció (Nivell 3)

És imprescindible per desenvolupar aquesta ocupació disposar d'un nivell Alt d'Anglès a nivell conversa i lecto-escriptura, així com coneixements avançats de SAP i MS Excel.

 

A NIVELL LABORAL

Les empreses acostumen a demanar experiència en un lloc de treball similar, però en moltes ocasions no sol ser imprescindible.

Sovint es valora que s'aportin coneixements dels sector al qual pertany l'empresa.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Habitualment es realitzen contractes inicials de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

JORNADA: generalment es realitza jornada completa de dilluns  a divendres.

HORARI: Generalment es realitza jornada partida de matins i tardes, tot i que en algunes ofereixen jornades intensives de matins o tardes.

SALARI: De 16.728 a 22.891 euros fixos bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 19.568 euros anuals bruts, però depèn de l’experiència, el grau de responsabilitat i el volum de l'empresa.

MOBILITATGeneralment no cal realitzar desplaçaments dins la jornada de treball.