IntermediaJOB per a empreses

IntermediaJOB és la primera plataforma digital de selecció de professionals per competències que realitza un matching Intel·ligent entre ofertes de feina i persones candidates segons les competències que requereix el perfil professional que l'empresa necessita cobrir.

Com funciona IntermediaJOB?

La clau de l'èxit de la selecció per competències està en l'encaix entre ofertes i persones candidates que realment compleixen les competències, habilitats, coneixements i aptituds que requereix el lloc de treball.

1 EMPRESA DEFINEIX I PUBLICA UNA OFERTA

OFERTA

L'empresa defineix ofertes de feina de manera ràpida en base a plantilles amb les competències requerides per al perfil professional.

2 CANDIDATS/ES S'INSCRIUEN I AUTOAVALUEN LES SEVES COMPETÈNCIES

CANDIDATS/ES

Expliquen i evidencien les seves competències respecte a l'oferta del perfil professional.

3 LA PLATAFORMA FA EL MATCHING AUTOMÀTIC ENTRE OFERTA I PERSONES CANDIDATES

IntermediaJOB

Automatitza el matching entre els requeriments de l'oferta i les competències demostrades per les persones candidates.

Per què contractar a través d’IntermediaJOB?


Tecnologia innovadora d’eficàcia validada per l’equip especialista de Fundació Intermedia.

Empreses més inclusives: la selecció per competències evita situacions discriminatòries.

Plataforma en línia + acompanyament a empreses i a persones candidates.

Contractació més àgil, ràpida i eficaç.

Més estabilitat en els llocs de feina. Evita la rotació.

Eficàcia en la selecció de professionals

82%

ofertes cobertes
(2019-2020)

+12.000

candidats/es
usuaris/es
actius/es

+900

empreses ja col·laboren
amb Fundació Intermedia

Responsabilitat social en la selecció

Les accions de responsabilitat social que l'empresa desplega tenen un impacte directe en les persones que se'n beneficien i contribueixen a construir empreses compromeses amb la responsabilitat, la solidaritat i la justícia social.

Fundació Intermedia treballa, des de 2012, per facilitar l'ocupació, la inserció laboral i la millora professional de les persones en recerca de feina. A la vegada, Intermedia acompanya a les empreses en la incorporació de polítiques de responsabilitat social.

Incorpora

RESPONSABILITAT

SOLIDARITAT

JUSTÍCIA SOCIAL

Demana informació, ara!

Omple el formulari i fes-nos la teva consulta