Qui som

Intermedia - Compromís amb l'ocupació

IntermediaJOB és la plataforma digital de selecció de perfils professionals per competències impulsada per Fundació Intermedia, un portal per trobar feina que parteix del coneixement i l'experiència dels equips d'Intermedia que durant anys han dedicat els seus esforços a la inserció laboral i a millorar l'ocupabilitat de les persones a través de la selecció per competències.

IntermediaJOB és un portal de feina diferent. Aquí no cal que dediquis temps a omplir les dades del teu currículum ni que redactis cap carta de presentació, els podràs adjuntar en pdf. Això sí, quan t'inscriguis a una oferta hauràs d'explicar quines són les teves expectatives laborals i auto avaluar les teves competències respecte al perfil professional que requereix l'oferta. Això significa que el procés de selecció comença en el mateix moment que respons les preguntes del formulari.

Recorda que la selecció per competències, més enllà de la formació i l'experiència laboral que reflecteix un CV, té en compte tots els aprenentatges que la persona ha adquirit al llarg de la vida, en els àmbits personal, formatiu i professional i per això garanteix un encaix més fiable amb les necessitats del lloc de feina.

INTERMEDIA és una fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IReS, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació. Està homologada com a agència de col·locació.

INTERMEDIA és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal i la millora de l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones, és a dir, incrementar les possibilitats de trobar feina.

INTERMEDIA treballa per facilitar l'ocupació i millorar l'ocupabilitat de les persones, especialment d'aquelles que es troben en situacions de major vulnerabilitat social i laboral.

Alhora treballa per afavorir el canvi i el desenvolupament professional: orientem i assessorem sobre la trajectòria professional i orientem els objectius i les estratègies personals de canvi i millora professional.

D'on venim?

Fundació IRES

Fundació IRES - Atenció integral a les famílies

Constituïda el 1969, la Fundació IRES treballa en l'atenció integral a les famílies en situació de vulnerabilitat a través d'un ecosistema de programes sincronitzats que ofereixen un acompanyament social, psicològic i educatiu en un mateix territori.

Les famílies que participen en els nostres programes afronten diferents situacions de vulnerabilitat social, en moltes ocasions interconnectades entre si, que fan que el seu risc de pobresa i exclusió social sigui molt elevat, en comparació amb el de la població general

Alguns dels factors de risc que han d'afrontar aquestes famílies són: no tenir accés a recursos bàsics com a una alimentació saludable o a un habitatge digne, tenir dificultats per accedir al mercat laboral, viure situacions de conflicte o violències o no poder comptar amb una xarxa familiar o d'amistats de suport.

Des de la Fundació IRES, creiem que totes les persones disposen de fortaleses i habilitats per a realitzar processos de canvi i creixement. Tothom pot viure una situació vulnerable alguna vegada a la vida. La vulnerabilitat va lligada a la condició humana i, en alguns casos, superar-la pot requerir acompanyament de professionals.

Fundació Surt

SURT és una Fundació sense ànim de lucre que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l'equitat de gènere, l'apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge.

Des de l'Àrea d'Inclusió i Inserció de Fundació SURT oferim a les dones diferents programes d'orientació, formació professional i inserció laboral, així com, diferents recursos de suport (assessoria jurídica, aula oberta de feina, i servei integral d'atenció a dones que han sofert violència masclista).

En tots ells s'utilitzen metodologies dissenyades per l'entitat que es fonamenten en una perspectiva constructivista, en un model de desenvolupament de competències i en l'aplicació transversal de l'enfocament de gènere.

Suara Cooperativa

SUARA és una empresa d'economia social nascuda de la fusió de tres cooperatives d'iniciativa social amb 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones.

La seva missió és l'atenció a les persones, cercant respostes per contribuir a millorar la qualitat de vida, amb un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

Els seus àmbits actuació són:

  • Infància, joves i família.
  • Dependència (gent gran, discapacitats, serveis d'atenció domiciliaria).
  • Ocupació i formació.

L'activitat de Suara Cooperativa es basa en impulsar projectes i serveis que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i les administracions responsables d'aquesta cobertura social.

Per això, i tenint una àmplia cartera de serveis, la seva manera d'entendre l'atenció a les persones porta a identificar especificitats i a particularitzar cada projecte en funció de les necessitats concretes.

D'aquesta manera, s'adapten a les necessitats dels clients, de les persones ateses i de la realitat territorial d'allà on presta els seus serveis.