Perfils professionals

A la fitxa de cada perfil trobaràs la descripció de la figura professional, així com les tasques i funcions a desenvolupar. A més, podràs consultar la capacitació professional, formativa i competencial que requereixen les ofertes de feina relacionades amb el perfil.