TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I FUNDRAISING Perfil professional

Descripció General

El/a Tècnic/a de Comunicació i Fundraising és la figura professional encarregada de donar suport a la dinamització de l’activitat de l’àrea de Comunicació i fer-ne el seguiment, així com el suport en el disseny, execució i avaluació de l'estratègia de captació de fons privats de l'entitat.

PRINCIPALS FUNCIONS DEL LLOC DE FEINA I TASQUES VINCULADES:

-  Suport al desplegament del Pla Operatiu d'Àrea:

 • Dinamitzar i impulsar l’execució del conjunt d’accions previstes en el pla operatiu de l’Àrea de Comunicació i Fundraising.

- Suport a l'establiment d'estratègies de comunicació i fundraising:

 • Anàlisi de mercat, públic objectiu (empreses) i segmentació tenint en compte les característiques del projecte social susceptible de finançament.

- Suport al desenvolupament del Networking:

 • Liderar i dinamitzar l’acció de Networking de programes de l'entitat.

-  Suport en el seguiment a l'execució de l'acció:

 • Vetllar i assegurar que les accions previstes en el pla operatiu de l’Àrea de Comunicació i Fundraising es desenvolupin en la forma i els temps previstos i que s’assoleixen els objectius definits.

- Establiment de fluxes de comunicació i relació:

 • Actualitzar i dinamitzar els fluxes de comunicació.

 

Per treballar com a Tècnic/a de Comunicació i Fundraising, és necessari disposar de les següents competències:

Competències Tècniques:

 • Coneixements sobre les característiques i funcionament del tercer sector.
 • Coneixements de màrqueting, publicitat i comunicació corporativa aplicats a projectes o entitats d’àmbit social.
 • Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.
 • Domini del programari i aplicacions d’entorns 2.0 i de mitjans de comunicació digitals.
 • Coneixements sobre redacció de continguts periodístics i publicitaris.
 • Domini de la llei de protecció de dades i normativa sobre drets d’imatge.
 • Coneixements bàsics sobre programes d’orientació i inserció laboral.

Competències Bàsiques:

 • Competències digitals per la recerca i la gestió de la informació.
 • Nivell alt en redacció de català i castellà.
 • Nivell mig/alt d’anglès (valorable segons oferta laboral).

Competències Transversals:

 • Orientació a l’assoliment.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Gestió de l’estrés i de les emocions.
 • Comunicació.

Perfil formatiu i laboral

Per treballar com a  Tècnic/a de Comunicació i Fundraising es valora disposar de les següents formacions: 

 • Estudis universitaris en Publicitat i Màrqueting, Comunicació, Ciències de la informació i Estudis de Mercat o similar. Preferiblement amb estudis en Fundraising
 • Estudis universitaris en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Relacions Públiques, o similar per tal d’assegurar que es tenen els coneixements necessaris per desplegar el conjunt de funcions i tasques pròpies del lloc de feina.
 • Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web (Informàtica i Comunicació) i/o Cicle Formatiu de
 • Grau Superior de Gestió Comercial i Màrqueting (Comerç i Màrqueting) per tal d’assegurar que es disposa de coneixements específics sobre l’ús d’aplicacions i programes informàtics que permetin dur a terme accions de comunicació i difusió de l’activitat del Programa.
 • Postgrau en Community Manager & Social Media o Certificat d’especialització en Community Manager per assegurar que la persona és capaç de construir, gestionar i administrar les xarxes socials del Programa.
 • Formació en edició i disseny en imatges/vídeo per a presentacions, bàners, flyers, díptics... creació de vídeos curts d’edició ràpida, destinats a les xarxes socials amb eines recomanades per utilitzar-les des de l’ordinador o des del mòbil.
 • Formació en organització i gestió de programes i entitats del tercer sector per assegurar que es disposa de coneixements sobre les dinàmiques i el funcionament del tercer sector i de les entitats socials.

Es valora:

 • Experiència en la captació de fons, anàlisi de mercat i públic objectiu, implementació d’estratègies de fundraising i marketing social. 
 • Es valorarà coneixement en l’àmbit social i experiència en el tercer sector.
 • Experiència com a moderador/a de comunitats i/o dinamitzador/a de xarxes socials que asseguri que es disposa dels coneixements necessaris per dur a terme aquesta tasca dins del Programa.
 • Experiència en comunicació en mitjans tradicionals i digitals, per garantir que es pot dur a terme la funció de comunicació i difusió de l’activitat del Programa de manera àmplia (premsa escrita, ràdio, televisió, entorns 2.0, etc.).
 • Experiència en el treball amb entitats socials i l’Administració Pública que garanteixi que pot aplicar i adequar el conjunt de coneixements tècnics del perfil a les necessitats i operativa d’aquests entorns tenint en compte les seves especificitats.
 • Experiència en investigació i innovació per la recerca i posada en marxa de noves aplicacions tècniques de comunicació corporativa, que permeti impulsar accions novedoses i adaptades a les necessitats i requeriments del Programa.

Altres coneixements que es valoren de manera complementària:

 • Coneixements sobre programes de disseny Publisher, Canva, infogram i Mailchinp (newsletter) que facilitin l’elaboració de material gràfic.
 • Coneixements específics sobre periscopi i altres per tal de poder dur a terme accions de difusió en directe.
 • Coneixements sobre MediaDdress (bbdd de mitjans de comunicació) per gestionar bases de dades de mitjans de comunicació.
 • Coneixements sobre el disseny de campanyes de comunicació i publicitat on-line, que permetin desplegar accions de comunicació externa eficaces i que arribin a tots els Stakeholders.
 • Coneixements en relació a la innovació social, per tal de conèixer experiències de comunicació interessants existents en els diferents àmbits d’acció (empresarial, administració i del tercer sector) i poder transferir-les.
 • Formació en el camp de l’orientació i la inserció laboral, per tal de poder conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents i conèixer l’àmbit d’actuació dels i les professionals de la inserció laboral.

Què ofereix el mercat laboral?

OFERIM:

 • Possibilitat de formar part d’un projecte innovador i pioner en la coproducció d’un projecte públicosocial.
 • Possibilitat de participar a nivell tècnic d’un Programa que té el pilar en el model de competències i el desplega en tots els seus processos (en la gestió de l’equip de professionals, en l’atenció a les persones, i en el procés de prospecció i intermediació laboral).
 • Possibilitat de formar part d’un equip de professionals que es composa per diferents perfils així com de representants de diferents entitats socials i administració.
 • Possibilitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals pròpia.
 • Possibilitat de posicionar-se com a professional referent dins l’àmbit de la inserció sociolaboral, així com de donar visibilitat al propi perfil.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contracte laboral temporal.
 • Jornada complerta.
 • Jornada laboral de dilluns a divendres.
 • Salari segons Conveni d'Acció Social.