DINAMITZADOR/A PER PROGRAMA D'EQUITAT DIGITAL_ID 14890 Perfil professional

Descripció General

Les persones dinamitzadores seran les responsables de dur a terme la intervenció socioeducativa amb els infants en espais de tarda, acompanyar el voluntariat i expandir la cultura i valors del projecte al territori.

Funcions.

 • Dinamitzaràs les sessions, dissenyades per a què els infants desenvolupin el pensament computacional i  el seu potencial creatiu mitjançant llenguatges de programació.
 • Acompanyaràs el grup d’infants i vetllaràs perquè hi hagi un bon clima d’aprenentatge i diversió, fomentant-ne la motivació i el treball col·laboratiu.
 • Prepararàs les sessions utilitzant el programa d’activitats i els materials que et proporcionarem, organitzant els recursos i fent les adaptacions que siguin necessàries en cada cas.
 • Acompanyaràs les persones voluntàries per garantir una intervenció de qualitat, donant suport al seu aprenentatge, creixement i bona experiència
 • Seràs la persona referent per als infants, les famílies, l’escola i la comunitat del municipi.
 • Dinamitzaràs accions de difusió, creació de xarxa i incidència local del programa.
 • Registraràs i faràs seguiment del funcionament del programa, identificant els punts forts i els aspectes a millorar i reportant-ho al teu responsable.

Perfil formatiu i laboral

 • Graduats/ades o estudiants de grau de magisteri, de pedagogia o educació social, o bé titulats/ades en CFGS en integració social o dinamització sociocultural. També perfils tecnològics amb vocació pel sector educatiu.
 • Domini d’eines ofimàtiques i facilitat per aprendre i moure’s en entorns digitals. Tot i que no és imprescindible, es tindrà en compte el coneixement de programació amb Scratch o altres llenguatges de pensament computacional aplicat a l’educació.
 • Experiència mínima de 2 anys de treball amb infants. Es valorarà que sigui dinamitzant espais de lleure educatiu, especialment si incorporen noves tecnologies.
 • Curiositat i compromís per aprendre sobre com les tecnologies creatives poden empoderar els infants.
 • Habilitats d'empatia, comunicatives i relacionals. Especialment en la interacció amb infància de 9 a 12 anys.
 • Assertivitat i habilitat per a comunicar-se amb persones diverses, fer xarxa i involucrar els agents de la comunitat.
 • Domini del català i castellà, oral i escrit.
 • Disponibilitat de tardes, migdies en alguns casos, i proximitat geogràfica als centres educatius i espais participants en el programa.
 • Es valorarà disposar de vehicle propi.
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Què ofereix el mercat laboral?

 • Contribuir a l’impuls d’un projecte transformador de les desigualtats educatives i digitals,  participant en espais d’aprenentatge compartit per desenvolupar-ne el model.
 • Aprenentatge intensiu a través d'una capacitació específica per a dinamitzar les activitats i potenciar la confiança creativa dels infants mitjançant eines de programació.
 • Contracte laboral de 15h setmanals (tardes i migdies puntuals en alguns casos).