DIRECCIÓ D'ÀREA TERRITORIAL Perfil professional

Descripció General

FUNCIONS I TASQUES:

 

Àmbit funcional:

 • Direcció i anàlisi dels objectius estratègics de l'àrea de negoci.
 • Cooperar en la definició dels objectius estratègics globals.
 • Detecció, anàlisi i impuls de nous serveis o projectes que donin resposta a noves necessitats o necessitats no cobertes.
 • Aplicació de les línies polítiques, RRI i directrius de l'organització al territori.
 • Direcció estratègica dels programes de la seva àrea territorial: disseny i organització inicial, supervisió de la implementació portada a terme per la Coordinació, marcatge de línies estratègiques, seguiments de resultats i propostes de millora. 
 • Anàlisi, disseny i control de l’eficiència i la qualitat dels productes, projectes o serveis. 
 • Lideratge de la gestió d'oportunitats vinculades al territori i participació en aquelles altres oportunitats d'entitat que es requereixi.
 • Suport a la direcció general en qüestions estratègiques.

 

A nivell de Gestió de Persones:

 • Implementació del nou model de governança.
 • Aplicació de les polítiques de persones de l’organització.
 • Gestió i lideratge de l'equip del territori (promoció i dinamització de l’acció territorial, afavorir la transferència de coneixement interequips, així com garantir la correcta implementació de directrius d’afectació a seus territorials).
 • Potenciació de les persones i del seu creixement professional.
 • Planificació, seguiment i avaluació del pla formatiu anual del seu equip.
 • Selecció i avaluació de l'equip directe sota la seva responsabilitat. Conjuntament amb coordinacions i responsables de programa.

 

A nivell de Gestió Econòmica:

 • Planificació, conjuntament amb la direcció econòmica, de les necessitats dels punts d’actuació del territori.
 • Planificació dels pressupostos de nous projectes o serveis.
 • Garantiment de la correcta execució dels pressupostos en coordinació amb coordinacions i/o responsables de programes.
 • Garantiment de l'aplicació de les línies econòmiques fixades per la DG.
 • Aplicació de les directius i polítiques de l'Àrea financera.
 • Recerca de la màxima rendibilitat i eficiència de l'Àrea.

 

A nivell de Representació Institucional i Comunicació:

 • Relació institucional amb clients i futurs clients, així com amb altres xarxes o entitats del territori que siguin estratègiques (món polític, món empresarial, món universitari).
 • Elaboració i execució dels plans comercials.
 • Representació institucional de l’organització davant esdeveniments de clients (inauguracions, celebracions, actes públics,...)
 • Acompliment de la política de comunicació de l’organització.

Perfil formatiu i laboral

ES DEMANA

 

 • Estudis universitaris, preferentment en ciències socials.
 • Experiència en lideratge i gestió d’equips.
 • Experiència en gestió de clients i acció comercial i de relacions institucionals.
 • Experiència en gestió estratègica de projectes, programes o serveis.

ES VALORARÀ

 

 • Coneixement sobre el model d’orientació per competències i la seva implementació. 
 • Coneixement en aspectes d’innovació, gestió del coneixement, gestió del canvi. 
 • Coneixement en promoure processos participatius, dinamització de grups i de treball en xarxa. 
 • Coneixement vinculat a tecnologia, digitalització, 4.0... 
 • Coneixements vinculats al treball amb persones en situació de vulnerabilitat.
 • Coneixements específics de tècniques de resolució de conflictes.
 • Coneixements de l’àmbit de serveis socials (organització, processos, estructura, etc.) i del tercer sector en general.
 • Coneixements en relació a la perspectiva de gènere i a la igualtat d’oportunitats en el tracte. 

 

Què ofereix el mercat laboral?

Condicions

Jornada: 38,5 hores setmanals.

Distribució jornada: 5 matins + 2 tardes.

Sou: A concretar en entrevista.