MECANIC/A DE VEHICLES Perfil professional

Descripció General

El/la mecànic/a de vehicles és la persona que ajusta, instal·la, manté i repara motors i peces de motors de turismes, motocicletes, furgonetes, camions i altres vehicles a motor. Per fer-ho, comprova el funcionament de les peces del motor a nivell mecànic i realitza les reparacions o substitucions pertinents.

El treball de mecànic/a es bastant físic ja que requereix el constant canvi postural per la detecció d’incidències a diferents nivells. En moltes ocasions, el/la mecànic/a disposa d’equips auxiliars que li faciliten el treball, com ara l’elevador, però habitualment realitza moviment físic i desplaçaments continus al centre de treball.

Els centres de treballs més comuns són els tallers petits d’àmbit local (autònoms/es que han iniciat la seva professió d’aquesta manera i normalment sol ser una Pyme, amb poc/ques treballadors/es). També pot desenvolupar la seva professió en tallers de grans cadenes d’automoció, moltes vegades, ubicats a grans superfícies comercials d’àmbit estatal (en aquest cas, sovint es treballa més en equip i sota la supervisió d’un/a encarregat/da degut a la mida de l’empresa, que sol ser més gran que un taller d’àmbit local).

Sol dependre del/de la cap de mecànics o bé del/de la propietari/a del taller.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Formació requerida: 

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM):  Electromecànica de vehicles automòbils 

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): Electromecànica de vehicles automòbils, perfil professional d'electromecànica de vehicles industrials

Permís  de conduir tipus B

Coneixements de programes informàtics de diagnosi de vehicles (exemple, VAG-COM Diagnòstic System)

Coneixements d'ofimàtica (nivell bàsic). 

Anglès bàsic (per reconèixer vocabulari d’electricitat i mecànica relacionat amb el vehicle, normalment escrit en anglès). 

 

A NIVELL LABORAL

S'acostuma a demanar al menys 1-2  anys d'experiència realitzant tasques similars.

Es valora haver utilitzat programes informàtics de diagnosi de vehicles.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment contractes laborals de 6 mesos a 1 any amb possibilitat de contractació indefinida posterior.

CATEGORIA PROFESSIONAL: Personal especialitzat.

JORNADA:  Habitualment jornada complerta. 

HORARIS: El més habitual és trobar-se amb horari de matí i tarda en jornada partida de dilluns a divendres. També es requereix disponibilitat per treballar els dissabtes al matí, habitualment.

SALARI:  Entre 16.865 i els 22.498 euros bruts anuals (la mitjana salarial entorn els 19.479 euros anuals bruts).

MOBILITAT: En general el lloc de feina d’un/a mecànic/a no requereix mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades es dóna al mateix taller. I depenent del taller s’ofereix la possibilitat de portar el vehicle a passar la ITV.