DINAMITZADOR/A AMBIENTAL_ID. 3834 Perfil professional

Descripció General

El perfil de dinamitzador/a ambiental correspon a un perfil d'educador/a per dinamitzar activitats educatives per a públic escolar i públic particular sobre conservació marina, que es poden dur a terme tant en l'entitat de referència com directament als centres educatius de la zona que ho requereixin.

Les funcions d'aquesta figura principals són:

- Dinamitzar grups de persones garantint la qualitat del servei, en català, castellà i anglès.

- Organitzar el material de l’activitat i recollir-lo.

- Coordinar-se amb l’equip d’educadores/s.

Perfil formatiu i laboral

A nivell de formació és un perfil que requereix:

- Titulació de monitor/a de lleure.

- Bons coneixements de biologia i del medi marí.

- Nivell d’anglès (advanced) (valorable també el francès), a més del català i el castellà.

Valorable que ja es disposi de mínim de 3 a 6 mesos d'experiència com a monitor/a, formador/a, educador/a o dinamitzador/a, amb públic escolar i/o particular

A nivell competencial:

- Bona competència comunicativa, per tal de saber transmetre i exposar la informació de manera clara i atendre les consultes que puguin sorgir en les activitats per part de les persones assistents. A més a més, aquesta capacitat de comunicació haurà de ser en diferents idiomes: català, castellà i anglès.

- Capacitat d’adaptació a diferents grups d’edats, ja que les activitats s'imparteixen tant a públic escolar com a públic genèric.

- Capacitat de treballar amb equip, per poder coordinar-se amb els/les educadors/res, així com el personal de referència de l'entitat on treballi dels centres de treball als que es desplaci.

- Capacitat resolutiva, per solucionar els imprevistos que es poden donar habitualment en aquest tipus d'activitats, com la manca de material en un moment donat, les variacions inesperades en el número de participants o similars.

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

Localització: Són perfils que requereixen mobilitat ja que poden desenvolupar les seves tasques tant en un únic centre com directament en espais com escoles, casals o centres cívics, essent més habitual aquesta segona manera de procedir. 

Jornada i horari: Generalment, jornades parcials en horari flexible de dilluns a diumenge.

Conveni i categoria: Normalment, és un perfil que està sota el Conveni col·lectiu del sector de lleure educatiu i sociocultural, en la categoria d' Informador/a: 16104'07€ Bruts/Anuals (taules salarials aplicables des de 2019).