OPERARI/A DE NETEJA Perfil professional

Descripció General

Un/a operari/a de neteja és el/la professional que realitza les funciones de neteja d’immobles i equipaments, prepara i executa la neteja diària de superfícies, mobiliari, lavabos i altres espais aplicant els productes, maquinària i tècniques requerides en cada cas. També prepara i executa neteges a fons de terres, vidres o instal·lacions que requereixen de tractaments especials.

En tots els casos ha de garantir la correcta higienització, conservació i manteniment dels espais, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.  

Pot treballar sol/a o formar part d’un equip de treball sota la direcció d’un/a responsable del servei.

Es requereix resistència física, ja que és una activitat amb moviment constant, sovint amb càrregues de pes i ritmes de treball ràpid i grans zones on desenvolupar la seva tasca.

Es pot treballar per compte propi o assalariat en empreses d’externalització de serveis.

Es sol dependre del supervisor/a de zona.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Formació bàsica:

ESO o equivalent, com EGB o certificat escolar, per tal d’assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència així com de càlcul funcional.

Sovint es valora positivament el Certificat de Professionalitat de neteja de superfícies i mobiliari en edifici i locals.

Formació complementaria: Es pot valorar haver fet un curs especialitzat, encara que no és imprescindible, com per exemple:

En edificis i locals

En espais oberts o industrials

De vidres en edificis i locals

Curs d’auxiliar de serveis de neteja

Aquesta no és una formació reglada, sinó que es pot fer via formació privada que les mateixes empreses del sector imparteixen. 

 

A NIVELL LABORAL

Anys i tipus d’experiència:No és imprescindible tenir experiència però si es demana, és suficient amb 6 mesos.

En el que cas que es demani, el/la candidat/a ha de saber:

Identificar i utilitzar els productes idonis segons la superfície que s’ha de netejar.

Utilitzar la maquinària i accessoris propis de la tasca.

Aplicar les tècniques requerides pel tipus de neteja a realitzar.

Altres requisits: Es pot demanar que la persona tingui carnet de conduir i vehicle propi ja que en alguns casos només es pot accedir al establiment amb vehicle particular. Flexibilitat i disponibilitat per treballar en horaris poc habituals, ja que molts serveis i oficines estan tancats al públic o es realitza la feina quan tothom ja ha finalitzat la seva jornada.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Generalment són contractes temporals (de duració determinada, per exemple d’obra i servei). Si les circumstàncies són favorables (estabilitat del lloc de feina, beneficis de l’empresa, continuïtat dels serveis contractats, etc.) el contracte pot passar a ser indefinit, tot i que actualment és difícil. També són usuals els contractes per substitució. 

HORARI: En funció de l’establiment, s’ajusta bastant als serveis que es realitzen, pot ser horari de matí, tarda o vespre – nit.  Entre les 6h del matí i les 22h. Quan estan contractats/des a temps parcial acostumen a treballar només 2 o 3 dies a la setmana. Cal tenir flexibilitat horària.

JORNADA: Als/a les treballadors/es d’empreses de neteja se’ls pot contractar a jornada completa o parcial (20, 25, 30 hores...) en funció de les necessitats de l’empresa contractant.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte, acostuma a ser segons conveni i la mitja està al voltant dels 11.000€/bruts a l’any. 

MOBILITAT: en general, dependent del servei on estiguin es pot requerir mobilitat d’un centre de treball a l’altre.