GEROCULTOR/A Perfil professional

Descripció General

El/la gerocultor/a  assisteix a la persona gran, usuària de residències o centres de dia, en la realització de les activitats de la vida diària que no pot fer de manera autònoma; efectua aquelles tasques d'atenció personal de l'usuari/a i del seu entorn; participa en les tasques de neteja i hostaleria de l'establiment, i col·labora en la intervenció preventiva i estimulativa amb la resta de professionals de l'equip.

Normalment treballa en llocs tancats i amb llum artificial la majoria de les vegades dempeus, ajupit/da i adoptant postures incòmodes cal doncs disposar de coneixements ergonòmics per no derivar en malalties professionals arrel de l’esforç físic realitzat diàriament. Es requereix doncs una òptima mobilitat física, així com un grau mitjà d'esforç físic.

Depenent del centre de treball en el que desenvolupi la seva activitat professional pot treballar sol/a o formar part d’un equip de treball. La seva tasca depèn del/a director/a del centre o bé del/a cap de torn i formarà part d’un equip multidisciplinar en el que s’haurà de coordinar amb infermers/res, equip mèdic, treballador/a social, terapeuta ocupacional i altres professionals depenent de la mida del centre i la prestació de serveis dels que disposi el centre, tals com podòleg/a, fisioterapeuta, psicòleg/a, etc.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Formació reglada: Actualment, per al mercat laboral, és obligatori disposar de coneixements tècnics acreditats, mitjançant les següents titulacions o el programa Acredita’t (experiència professional):

Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones en el domicili (nivell 2)

Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Atenció sociosanitària a persones en institucions socials (nivell 2)

Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Serveis socioculturals i a la comunitat - Grau Mitjà: Atenció a persones en situació de dependència.

 

A NIVELL LABORAL

Generalment es  requereix una experiència mínima d’un any en l'exercici de l'ocupació per tal de garantir un mínim d’experiència i coneixement de competències tècniques vinculades a al professió.

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment són feines estables i seguidament del primer contracte temporal esdevé la contractació indefinida.

JORNADA: La jornada laboral habitual és a temps complet.

HORARI:  Generalment  es treballa per torn de matí, tarda i nit inclosos dissabtes i diumenges i festius (sovint alterns)

SALARI: El rang salarial oscil.la entre 13.029 i 16.193 euros bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 14.525 euros anuals bruts. 

MOBILITAT: La majoria de centres estan ubicats a ciutats amb la possibilitat d’accedir en transport públi, sobretot els centres de dia, en canvi les residències podem trobar-les en zones tranquil·les i de difícil accés i per tant ens caldrà disposar de vehicle per al desplaçament al lloc de treball.