MONITOR/A DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL Perfil professional

Descripció General

El/la monitor/a de lleure realitza tasques d'animació d'activitats infantils de lleure i socioeducatives. Aquestes es poden desenvolupar tant en l'àmbit d'activitats d'esplai (centres d'esplai, colònies i acampades, casals d'estiu,...), com de serveis complementaris a l'escola (pati, menjador, activitats extraescolars, etc.), o de centres oberts i altres equipaments d'educació en el lleure per a infants. Desenvolupa la seva activitat tant amb infants com amb joves, amb una edat compresa entre els 3 i 16 anys. I es requereix de certa flexibilitat horària i disponibilitat per a treballar els caps de setmana, vacances (estiu, Nadal, Setmana Santa, etc.), és a dir, sobretot en períodes no lectius.

Les funcions que desenvolupa varien segons el tipus de servei realitzat i segons l'edat del col·lectiu que atengui, però l’eix comú es centra en la dinamització d’espais d'oci i la promoció de la participació en jocs d'equip.

La contractació esdevé des d’empreses de servei de lleure o acció social o bé a través de l’AMPA en el cas de les escoles. I sol formar part d’un equip de monitors/res i depèn del/la coordinador/a de l’empresa.

Per tal de treballar amb infants és indispensable disposar del certificat de delictes sexuals amb resolució, ja que així ho marca la legislació vigent.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Estudis mínims d’ESO/EGB o Certificat Escolar.

Títol de monitor/a de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de Catalunya.

També es pot realitzar la feina amb els següents Certificat de Professionalitat:

- Certificat de Professionalitat de la Família Serveis Socioculturals i a la comunitat: Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Nivell 2)

- Certificat de Professionalitat de la Família Activitats Físiques i Esportives: Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat (Nivell 3)

Amb el CFGS d’animació sociocultural o el CFGM- CFGS d’activitats fisicoesportives.

 

A NIVELL LABORAL

Sovint ens trobarem amb empreses que no demanen experiència prèvia o bé experiència com a monitor/a de lleure infantil i juvenil (entre 3 i 6 mesos), per tal de garantir un mínim d’interès i coneixement del col·lectiu a treballar.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Els contractes de treball més freqüents són els fixes discontinus i els temporals pel curs escolar (de setembre a juny). 

ORNADA: La jornada de treball acostuma a ser a temps parcial i pot oscil·lar entre les 14 i les  35h setmanals. 

HORARIS: Generalment l’horari de feina és:

 8-9h: serveis d’acollida

 12-15h: serveis de menjador

 14.30 – 19h aprox.: serveis d’extraescolars

Cal disponibilitat horària per a treballar caps de setmana, així com passar períodes fora de casa (en el cas de les colònies, campaments, etc.)

Es treballa especialment els períodes no lectius.

SALARI:. La retribució estimada oscil·la entre 11.155 i 18.030 euros bruts anuals.

MOBILITAT: Es requereix disponibilitat per a desplaçar-se als diferents centres educatius on es realitzi l’activitat, en el cas de les extraescolars que es realitzen al mateix centre educatiu, però no es contempla el desplaçament si l’activitat es realitza al centre contractant.