DEPENDENT/A DE PEIXATERIA Perfil professional

Descripció General

El/la dependent/a de peixateria realitza venda peix i marisc que precisa manipulació directament per a l'entrega al/la client/a. Treballa en pescateries o en la secció corresponent dels supermercats, sota les ordres d’un/a supervisor/a i en equip.

Aquest/a professional té com a objectiu principal la venda de productes relacionats amb l’alimentació de les persones.

El lloc de treball es desenvolupa en un ambient fred i humit i es  treballa de peu, pel que es fa necessari tenir una bona resistència física.

Pot treballar per compte d’altri i dependrà del propietari de la peixateria o del cap de supermercat o bé com autònom/a per compte propi.

En l’exercici de l’ocupació cal respectar les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i higiene, així com utilitzar els equips de protecció individual: guants d’acer, manil, sabates amb sola antilliscant, gorra, etc.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Normalment es demana el Graduat Escolar per assegura uns coneixement mínims a nivell de comprensió.

Caldrà el carnet de manipulador/a d’aliments per tal de desenvolupar aquesta feina.

És valorable algun curs d’atenció al client o de dependent de peixateria.

 

A NIVELL LABORAL

Aquesta ocupació requereix algun tipus experiència professionals prèvia al sector.

És imprescindible el domini de les eines per netejar el peix, així com la manera adequada de manipular-lo.

És valorable l’experiència en llocs de treball que exigeixen un contacte directe amb el client.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Contractes laborals per obra o servei o per acumulació de tasques.

JORNADA: La jornada laboral habitual és de 40 hores a la setmana, en jornada seguida o partida. Tant els divendres com els dissabtes es consideren dies de molta activitat comercial.

HORARI: Molt flexible, ja que depèn en gran mesura de la zona on estigui ubicat l’establiment i també el tipus d’establiment. Per tant, es pot trobar tant jornades intensives com partides de matí i tarda.

SALARI: Variables segons tipus contracte i de la categoria de l’establiment. Salaris sobre 900-1.200 euros bruts/mes.

MOBILITAT: No requereix mobilitat