DEPENDENT/A DE CARNISSERIA I/O XARCUTERIA Perfil professional

Descripció General

El/la dependent/a de carnisseria/xarcuteria ven productes càrnics que precisen manipulació, directament al/la client/a. Treballa en carnisseries  i/o  xarcuteries o en la secció corresponent dels supermercats, sota les ordres d’un/a supervisor/a i en equip.

Aquest/a professional té com a objectiu principal la venda de productes relacionats amb l’alimentació de les persones. Habitualment, el dependent/a de carnisseria/xarcuteria comença la seva trajectòria professional a l’empresa com a aprenent/a o auxiliar de dependent/a i un cop assimilats els coneixements bàsics en mètode i en producte, evoluciona cap a dependent/a.

En l’exercici de l’ocupació es sol treballar dret/a i generalment en espais tancats, amb llum artificial. Per seguretat no es pot estar afectat/da per malalties infecto-contagioses.

Cal respectar les normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i higiene, així com utilitzar els equips de protecció individual: guants d’acer, manil, sabates amb sola antilliscant, gorra, etc.

Sol dependre del/de la cap o responsable de personal del supermercat.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Normalment es demana el Graduat Escolar per assegurar uns coneixement mínims a nivell de comprensió.

Es valora formació específica en Cicle Formatiu de Grau Superior en Indústria Alimentària /Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Conservació Vegetal, Càrnia i de Peix/ Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Escorxador/a i Carnisseria-Xarcuteria.

Es valora tenir el Certificat de Professionalitat de Carnisseria.

Es valora algun curs d’Atenció al client.

Imprescindible formació en Higiene alimentària o Manipulació d’aliments.

 

A NIVELL LABORAL

Es valora l’experiència prèvia al mateix sector, de com a mínim 1 any, amb domini de tall de les peces i coneixement de les parts de l’animal.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Contractes laborals per obra o servei o per acumulació de tasques.

JORNADA I HORARI: Molt flexible. L’horari depèn en gran mesura de la zona on estigui ubicat l’establiment (centre comercial, centre urbà o barri perifèric)  i també del tipus d’establiment( botiga al carrer, parada en un mercat municipal...).  La jornada laboral habitual és de 40 hores a la setmana, en jornada seguida o partida. Tant els divendres com els dissabtes es consideren dies de molta activitat comercial.

SALARI: Variable segons tipus contracte i de la categoria de l’establiment. Salaris sobre 900-1.200 euros bruts/mes.

MOBILITAT: No requereix mobilitat.