RESPONSABLE COMERCIAL Perfil professional

Descripció General

DESCRIPCIÓ GENERAL:

El/la Responsable Comercial és la persona encarregada de planificar, dirigir, dinamitzar i coordinar les activitats de venda i comercialització del producte, per tal d’assolir les objectius de facturació i penetració al mercat marcats per l’entitat.

És el/la responsable de desplegar el pla comercial del producte, liderant i dinamitzant en aquesta tasca de presentació i venda del mateix a l’equip d’intermediació de l’entitat,  vetllant per la consecució dels objectius i fent seguiment de l’execució per introduir àrees de millora i detectar possibles desviacions. A més a més, tindrà un paper protagonista en la presentació del producte als diferents targets de clients identificats al pla comercial, negociant propostes de col·laboració i convertint les oportunitats en clients finals de la plataforma. També crearà, en col·laboració amb el departament de Comunicació de l’entitat, materials i continguts per donar a conèixer l’eina i recolzar en les activitats de venda i comercialització.

El/la Responsable Comercial forma part de l’equip del projecte del producte i reporta directament a la Direcció Operativa de l’entitat.

 

FUNCIONS DE LLOC DE FEINA:

 • DESPLEGAMENT I IMPLEMENTACIÓ DEL PLA COMERCIAL DEL PRODUCTE: Liderarà l’estratègia de venda del producte, dinamitzant els diferents equips implicats en aquest procés de comercialització i participant de les visites als diferents targets de clients identificats. Farà seguiment de l’execució de les diferents accions i tasques proposades, recollint els resultats, promovent la introducció d’àrees de millora i corregint possibles desviacions. Realitzarà revisions periòdiques el pla comercial confeccionat, per introduir noves accions, adaptar-se a noves necessitats i realitats del mercat laboral i actualitzar previsions de venda si escau. Segons la temporalitat que estableixi la Direcció, serà la persona encarregada de projectar i definir el Pla Comercial i Previsions de Venda.

 

 • CAPTACIÓ DE CLIENTS NOUS: Prospectarà el mercat i buscarà contacte amb els diferents clients objectiu definits a través de trucades, e-mails, xarxes socials, visites, reunions i assistència a actes, per presentar el producte i assolint col·laboracions que derivin en negoci i facturació de serveis: compra del priducte, selecció a mida, valoració de perfils competencials i formació. Acompanyarà a l’equip d’intermediació de l’entitat en les visites específiques aconseguides per presentar i vendre el producte, amb l’objectiu de convertir aquestes oportunitats en negoci. D’igual forma, recolzarà l’equip d’intermediació de l’entitat en la gestió d’aquestes oportunitats i la presentació/negociació de propostes de col·laboració amb les empreses, organitzacions i entitats, col·laboradores o no de la Fundació Intermedia.

 

 • FIDELITZACIÓ CARTERA DE CLIENTS: Farà seguiment de les empreses clients del producte per vetllar en que es mantinguin nivells alts de satisfacció en els serveis adquirits, buscant que es donin repeticions en la compra i desenvolupant la compra d’altres serveis o la col·laboració en altres serveis de l’entitat.

 

 • DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE: En el contacte amb les empreses clients, amb usuaris/àries del producte i amb l’equip tècnic, proposarà millores destinades a incrementar la usabilitat i fiabilitat de l’eina, per donar resposta, sempre dintre de les possibilitats, a les necessitats dels dos grans clients: empresa i candidat/a.

 

 • FORMACIÓ: Serà la persona encarregada de formar en l’ús del producte a les empreses clients i a l’equip d’intermediació de l’entitat. A més a més, sempre que l’Àrea Empresa de l’entitat ho consideri oportú, es realitzaran formacions sobre l’estratègia i  argumentari de venda del producte a l’equip d’intermediació de l’entitat.

 

 • PARTICIPACIÓ: Participarà en actes i reunions internes i externes en la que la presentació del producte pugui donar peu a noves col·laboracions i oportunitats de mercat.

 

 • SECTOR SOCIAL: Liderarà l’estratègia d’apropament al tercer sector, empreses d’economia social i Universitats per donar a conèixer la possibilitat de col·laborar en la realització de pràctiques universitàries.

Perfil formatiu i laboral

 •     Estudis universitaris en ciències socials, empresarials, jurídiques o polítiques per d’assegurar que es coneixen en metodologies d’intervenció amb col·lectius vulnerables i/o del mon empresarial, teixit empresarial i dinàmiques del mercat laboral.
 • Valorables formacions sobre RSC mercat laboral, estudis de mercat, estratègies laborals... per assegurar coneixements específics vinculats a les empreses i organitzacions.
 • Valorable formacions vinculades a tecnologia, digitalització, 4.0, perspectiva de gènere... per assegurar i adaptar metodologies de treball de manera innovadora.
 • Experiència en tasques de coordinació estratègica de programes i serveis, per assegurar que s’han posat en joc les competències tècniques necessàries per desplegar les funcions descrites.
 • Experiència amb món empresarial per assegurar que es coneixen les dinàmiques i tendències del mercat laborat.
 • Experiència en la posada en pràctica del model d’ocupabilitat per competències.
 • Valorable coneixements específics sobre implementació d’accions de Responsabilitat Social Corporativa empresarial, per tal de poder dissenyar i promoure accions de col·laboració innovadores amb les empreses.
 • Coneixements sobre tècniques per dinamitzar grups per tal de fer més efectives les reunions i els espais de treball que es lideren.
 • Coneixements en relació a la innovació social, per tal de conèixer experiències a nivell empresarial.

Què ofereix el mercat laboral?

Jornada: 38,5 hores setmanals.

Distribució jornada: 5 matins + 2 tardes.

Sou: a concretar a l'entrevista.

Contracte: obra i servei.

Lloc de feina: Barcelona.

Incorporació immediata.