TÈCNIC/A DE LOGÍSTICA ECOMMERCE Perfil professional

Descripció General

Un/a tècnic de logística ecommerce és la persona que s’encarrega de la recepció, la preparació i l’expedició de comandes a particulars, l’actualització de l’estoc de la tenda online i l’establiment de les rutes de lliurament més ràpides i/o econòmiques, i de la resolució d’incidències que es puguin produir al llarg del procés.

Pot ser que treballi sol/a o en equip depenent de les vendes web i/o època de l’any o ús social del servei.

Sovint la feina s’assimila a la d’un/a mosso/a de magatzem, tot i que s’incorporen noves tasques a realitzar i la distribució de la feina s’organitza diferent (comandes de poc volum a diferents punts d’entrega, terminis de lliurament més curts i en molts casos tasques d’atenció al client i resolució d’incidències).

Amb l'automatització dels magatzems aquest professional ha de treballar en un entorn cada vegada més dinàmic, gestionat mitjançant sistemes tecnològics.

Depèn de/la cap de logística o magatzem.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

En la majoria dels casos demanen el Graduat en ESO/Graduat Escolar per assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència, així com de càlcul funcional.

Es valora de manera excloent el Carnet de carretoner ja que legalment es necessita per tal d’ajustar-se a la normativa vigent.

Sovint es valora molt positivament la formació específica en logística i gestió d’ecommerce i informàtica per assegurar els coneixements tècnics específics de l’ocupació, així com els Certificats de professionalitat vinculats a la logística i l’emmagatzematge.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral i es valora molt positivament l’experiència prèvia, tot i que no sempre és un requisit excloent. Quan es demana, acostuma a ser un període aproximat de 6 mesos/1 any en l’àrea logística per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics que necessitarà per a treballar i que per tant, el seu procés d’adaptació serà ràpid.

Es valora també l’experiència en l’ús de carretons elèctrics, frontals i retràctils, així com el de terminals de radiofreqüència.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment et trobaràs amb contractes laborals de 3 a 6 mesos amb possibilitats de renovació.

JORNADA: Generalment es treballa de dilluns a divendres, tot i que en algunes empreses  i cada cop més es treballa el cap de setmana. 

HORARIS: En funció del lloc de treball es poden trobar torns de matí, tarda o nit, jornada partida de matí i tarda o de caps de setmana.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria. Pots trobar salaris al voltant de 900/1400 euros bruts mensuals per a jornada complerta.

MOBILITAT: En general el lloc de feina d’un/a tècnic/a de logística ecommerce no requereix mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades es dóna a un mateix lloc físic/centre de treball, és a dir, el magatzem o l’espai d’oficina al qual estigui determinat desenvolupar les tasques a realitzar.