TÈCNIC/A DE MÀRQUETING, PUBLICITAT I NEGOCI DIGITAL Perfil professional

Descripció General

Un/a tècnic/a en màrqueting i publicitat digital és la persona que s’encarrega de dissenyar i implementar el pla de comunicació i de màrqueting del negoci digital, així com el disseny i execució de la publicitat a realitzar per a promocionar el producte o productes a comercialitzar.

L’objectiu principal d’un/na tècnic/a de màrqueting és identificar les tendències, estudiar les oportunitats de venda de productes i serveis i desenvolupar campanyes amb finalitat comercial. La principal funció és la satisfacció dels clients i garantir la retroalimentació positiva a les marques i empreses.

Al tractar-se d’un negoci estratègic per a les empreses de diversos sectors, fa que el mercat laboral sigui ampli i ple d’oportunitats de treball.

Generalment formarà part de l’equip de màrqueting o comercial, tot i que depenent de l’empresa pot treballar sol portant les tasques de manera autònom dins l’estructura de l’empresa.

La feina a executar pot variar depenent del centre de treball que pot englobar tant tasques de comunicació i gestió web com precisar de tasques de programació i/o disseny web.

Depèn del/ de la cap de departament comercial i/o de màrqueting o bé directament del/de la CEO de l'empresa.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

La formació requerida pot variar des d’un CFGS de gestió comercial i màrqueting fins a un grau universitari en ADE, publicitat, comunicació o màrqueting o fins i tot màsters i postgraus específics en el sector.

Es valora de manera excloent la no disposició de coneixements tecnològics sobre el funcionalment d’Internet, així com els diferents tipus de CMS i creació i manteniment de bases de dades, SEO, SEM i analítica web.

Sovint es valora de manera excloent el no coneixement d’anglès, tot valorant molt positivament el coneixement d’un tercer idioma.

Sovint es valora el coneixement en l’ús de programes de disseny d’imatge i vídeo, així com de fotografia digital.

Es valora positivament la disposició de Certificacions Google Adwords i Google Analytics.

Es valora positivament la realització de formacions complementàries com Community Manager, etc.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral que variarà depenent del perfil requerit (junior: 1 o 2 anys d’experiència) o sènior, entre 5 i 7 anys d’experiència) ja que les empreses volen assegurar-se que la persona disposa d’experiència demostrable en l’elaboració i implementació de l’estratègia de negoci digital.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment fan contractes laborals de 6 mesos a 1 any.

JORNADA: Generalment es treballa de dilluns a divendres i es poden trobar ofertes tant de mitja jornada com de jornada complerta.

HORARIS: El més habitual és trobar-se amb horari d’oficina (matí i tarda en jornada partida).

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria, ja que varia de junior a sènior, però es poden trobar salaris al voltant de 1400 a 2000 euros brut mensuals per a jornada complerta.

MOBILITAT: En general el lloc de feina d’un/a tècnic/a en màrqueting digital no requereix mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades a l’espai d’oficina.