OPERARI/A DE BUGADERIA Perfil professional

Descripció General

El/la operari/a de bugaderia és la persona que s’encarrega de la neteja, el rentat, la higiene i la classificació de roba. Generalment es realitza el servei a hotels, hospitals, vestuari laboral de grans empreses, etc.

Aquests/es professionals poden treballar tant per als propis establiments hotelers com per a empreses externes que proporcionen aquest servei. En tots els casos ha de garantir la correcta higienització, conservació i manteniment de de les peces, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.  

En petites empreses pot ser l’únic/a treballador/a però habitualment es treballa en equip amb la resta de personal de bugaderia: operaris/es, bugaders/es, planxadors/es, operaris/es de sala blanca i els/les companys/es de l’àrea logística que realitzen la càrrega i descàrrega de la roba. L’ estructura de treball sol estar composada d’un/a cap d’ equip que dirigeix i estableix les diferents funcions que s’ han de realitzar així com solucionar possibles incidències.

Normalment es realitza rotació del lloc de treball entre les diferents línies de l’àrea.

Es requereix resistència física, ja que és una activitat amb moviment constant, sovint amb càrregues de pes i ritmes de treball ràpid. Per a l’execució de la feina caldrà guants per evitar infeccions, així com l’uniforme de treball i les sabates de seguretat.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Per poder desenvolupar-se com a professional generalment no es demanen estudis, tot i que algunes empreses (ocasionalment) sol·liciten que la persona tingui el Graduat en ESO/EGB per a garantir uns mínims coneixements de càlcul, escriptura i comprensió dels manuals.

Els coneixements o la formació en costura es valorarà per a realitzar les tasques d’arranjaments de peces malmeses i en alguns casos es pot valorar formació com:

 - CP Operacions auxiliars de bugaderia industrial i de proximitat (nivell 1)

I altra formació complementaria i específica del sector com:

 - Cursos de formació en bugaderia i tintoreria.

 - Cursos d'utilització de maquinària en bugaderia.

 - Cursos en tècniques de presentació de roba.

 - Cursos de tall i confecció.

 - Cursos de seguretat i higiene en el treball.

 

A NIVELL LABORAL

Sovint ens trobarem amb empreses que no demanen experiència prèvia o bé experiència (entre 3 i 6 mesos), per tal de garantir un mínim de coneixement i agilitat en el lloc de feina.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Els contractes solen ser indefinits donat que es un lloc de feina que denota estabilitat en la càrrega de treball, encara que també son usuals els contractes temporals per obra i servei en la temporada estival, on hi ha augment de la producció sobretot per part dels hotels.

JORNADA: La jornada sol ser complerta de 40h setmanals, de dilluns a divendres, amb torn propi de caps de setmana o bé torns de dilluns a diumenge amb descansos intersetmanals.

HORARIS: intensiu de matins, tardes o nits, sovint en torns rotatius.

SALARI: El sou oscil·la entre els 12.000 i els 15.000€ bruts anuals.

MOBILITAT: No hi ha necessitat de desplaçament.