LOGOPEDA_ID. 2553 Perfil professional

Descripció General

Funcions i tasques generals:

- Detectar i avaluar els trastorns de la comunicació, del llenguatge, la parla, la veu, l’audició, les funcions orals no verbals (respiració, succió, masticació i deglució)

- Dissenyar, planificar i intervenir en els trastorns de la comunicació, del llenguatge, la parla, la veu, l’audició, les funcions orals no verbals i el seu tractament

- Integrar tècniques i metodologies de prevenció

- Fomentar hàbits de vida saludable en relació a la parla i la veu

- Comunicar-se de manera eficaç amb persones que presenten dificultats comunicatives

- Conèixer i mantenir informació actualitzada de programes informàtics per a treballar la comunicació i l’estimulació cognitiva

- Ser coneixedor de les tecnologies i ajudes tècniques

- Dissenyar el projecte de l’àrea

- Elaborar els objectius anuals

- Dissenyar i revisar les activitats a desenvolupar

- Treballar en col·laboració amb altres professionals i persones de  l’entorn

- Coordinar l’equip de monitors/ores de l’àrea

- Coordinar el desenvolupament de les diferents activitats i fer-ne el seguiment.

- Planificar les activitats conjuntament amb els serveis

- Dissenyar els instruments necessaris per fer el seguiment de les activitats (registres)

- Realitzar l’avaluació de les diferents activitats, conjuntament amb els monitors/ores

- Realitzar l’avaluació de cada usuari/ària en relació a les activitats de l’àrea, conjuntament amb els/les monitors/ores corresponents.

- Contactar i gestionar la col·laboració amb diferents recursos comunitaris i entitats

- Organitzar i participar en activitats i concursos dins i fora de l’entitat

- Informar i coordinar amb el personal de recursos humans a nivell de les incidències horàries, permisos i vacances del personal adscrit a l’àrea.

- Col·laborar a les diferents festes i activitats extraordinàries que s’organitzen des de l’entitat

- Impartir formació  tècnica pròpia de la seva àrea d’acord al Pla Formatiu de l’entitat

- Participar en el control i seguiment del pressupost de l’àrea

Perfil formatiu i laboral

Grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Logopèdia.

Formació en llengua de signes

Català i Castellà parlat i escrit

Usuari/ària habitual del Paquet Office

Mínim un any d’experiència amb persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de conducta

Imprescindible experiència en estimulació cognitiva per a persones amb discapacitat intel·luctual.

Imprescindible carnet de conduir i vehicle propi

Què ofereix el mercat laboral?

La jornada habitual és jornada complerta, de dilluns a divendres de 9-18h, amb una hora per dinar. Flexible segons necessitats. 

Salari: 29707,30 € bruts anuals (14 pagues).

Les contractacions solen ser estables o per cobrir suplències de llarga durada.