AUXILIAR DE SERVEIS/CONSERGERIA/VIGILANT Perfil professional

Descripció General

Un/a auxiliar de serveis (vigilant en general/conserge) és el/la professional que realitza les funcions de custòdia i manteniment dels diferents edificis on exerceix la seva ocupació (edificis públics i privats: oficines, residències, centres d'educació, allotjaments turístics, centres d'oci i temps lliure, bancs, instal·lacions esportives, etc.)

Entre les seves funcions s'inclouen: garantir l'obertura i tancament de l'edifici; realitzar i/o supervisar les feines de neteja; realitzar i/o supervisar les reparacions simples i les tasques de manteniment de l'interior d'edificis; subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals; vigilar l'estat del local comunicant qualsevol anomalia; garantir el control de l'accés de persones al local; realitzar tasques auxiliars d'administració, etc.

En tots els casos ha de garantir la correcta higienització, conservació i manteniment dels espais, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.   

Pot treballar sol/a o formar part d’un equip de treball sota la direcció d’un/a responsable del servei o supervisor/a de zona, i/o tenir persones a càrrec.

Treballa assegut/da o de peu en llocs tancats, amb llum artificial, encara que puntualment pot desenvolupar la seva feina en llocs exteriors. Es requereix una bona mobilitat física ja que de vegades cal adoptar postures incòmodes i aixecar pes.

Per evitar possibles riscos laborals és necessari prestar atenció en la manipulació de les eines de treball, especialment en l'ús de l'escala. En el cas de romandre molt temps assegut/da és imprescindible cuidar les postures adoptades.

Es pot treballar per compte propi o assalariat en empreses d’externalització de serveis.  Habitualment es sol·licita flexibilitat i disponibilitat per treballar en horaris poc habituals i/o horaris nocturns i en dies festius.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Generalment es demana estudis d’ESO o equivalent, com EGB o certificat escolar, per tal d’assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència així com de càlcul funcional.

En el cas del vigilant  és obligatori disposar TIP per poder treballar.

Sovint es valora haver fet un curs especialitzat, encara que no és imprescindible, com per exemple:

CP de missatges i conserge extern (nivell 2)

O formació complementària com: 

    - Auxiliar de serveis

    - En atenció al client

    - Cursos de manteniment en general

    - Curs d’auxiliar de serveis de neteja

 

A NIVELL LABORAL

Sovint no és imprescindible disposar experiència però si es demana, sol ser entre 6 mesos i un any.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Generalment són contractes temporals (de duració determinada, per exemple d’obra i servei). Si les circumstàncies són favorables (estabilitat del lloc de feina, beneficis de l’empresa, continuïtat dels serveis contractats, etc.) el contracte pot passar a ser indefinit, tot i que actualment és difícil. També són habituals els contractes per hores.

HORARI: En funció de l’establiment, s’ajusta bastant als serveis que es realitzen, pot ser horari de matí, tarda o vespre – nit. Cal tenir flexibilitat horària i molt habitualment es treballa els caps de setmana.

JORNADA: Als/les treballadors/es d’empreses de serveis se’ls pot contractar a jornada completa o parcial (20, 25, 30 hores...) en funció de les necessitats de l’empresa contractant.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte, acostuma a ser segons conveni però pot oscil·lar entre 12.000 i 18.000€/any.

MOBILITAT: En general, dependent del servei on estiguin es pot requerir mobilitat d’un centre de treball a l’altre.  Es pot demanar que la persona tingui carnet de conduir i vehicle propi ja que en alguns casos només es pot accedir al establiment amb vehicle particular.