MASSATGISTA-QUIROMASSATGISTA Perfil professional

Descripció General

El/a quiromassatgista dissenya, elabora i implementa accions terapèutiques amb finalitats curatives basades en el quiromassatge i la quiropràctica, per tal d'assolir millores en els processos de recuperació física de persones amb dolències manifestes, ja sigui amb activitats específiques (exercicis, respiracions, etc.), o bé com activitats complementàries en el marc d'un programa de salut més genèric.

El quiromassatge és un mètode de massatge basat en una sèrie de manipulacions i moviments manuals (mobilització, pressió, percussió, etc.) sobre les estructures toves i articulars de l'organisme. Els/les usuaris/es de les teràpies massatgístiques hi acudeixen especialment per a prevenir i/o tractar el dolor muscular.

Pot treballar en centres de medicina (integral, esportiva, alternativa, etc.), centres especialitzats en quiropràxia, centres de benestar, centres de bellesa i estètica i en centres massatges.

Aquesta ocupació es pot desenvolupar a través de metges, graduats en fisioteràpia o bé a través de diferents formacions acreditatives en el sector com la quiropràxia, teràpies manuals, esportives, etc.

Sovint forma part d’un equip de treball multidisciplinar i depèn directament del/a responsable del centre.

És una professió que s’executa en gran part de la jornada dempeus i que requereix un estat físic òptim, per tal d’exercir la pressió necessària a través del massatge.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Aquest perfil no respon a una sola qualificació especialitzada, ja que diferents estudis capaciten per desenvolupar aquesta ocupació, entre els quals: El decret 31/2007 del Departament de Salut, pendent de desenvolupament, estableix requisits formatius específics per a l'exercici professional i de la formació, d'un mínim de 300 hores impartides en un centre prèviament acreditat.

Caldrà doncs disposar de formació concreta en el sector com el CP de massatges estètics i tècniques sensorials associades (nivell 3) o bé Grau en Fisioteràpia , medicina o Graus en Ciències de la Salut, per a desenvolupar-se com a professional assalariat.

Es valorarà formació complementària en el sector com:

- Cursos específics en Quiropràctica i Massatge Terapèutic.

- Cursos específics en teràpies o tècniques reflexo-terapèutiques.

 

A NIVELL LABORAL

El Decret 31/2007, pendent de desenvolupament, exigeix un mínim de cinc anys d'experiència acreditat pel reconeixement de l'exercici professional pels ocupats en actiu de la disciplina. L'ocupació té la mobilitat restringida a l'entorn de treball immediat.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: S’ofereix tant contractes temporals com indefinits, tot i que cada cop s’ofereix més la contractació mercantil de personal autònom. 

JORNADA: Indistintament tant jornades complertes com parcials, tot depenent de la necessitat de l’empresa.

HORARIS: La majoria dels serveis cobreixen la franja horària de matins i tardes  (9-14h i de 17 a 21h aproximadament) de dilluns a dissabte, tot i que també és habitual trobar torns rotatius, així com treballar els caps de setmana (sobretot en complexos de benestar)

SALARI: En funció del nivell de qualificació i titulació acadèmica oscil·la entre els 17.000 i els 32.000 euros bruts anuals.

MOBILITAT: En general no és una professió que requereixi de mobilitat ja que la feina s’executa al centre de treball, tot i que pots trobar empreses que ofereixen serveis domiciliaris a particulars i/o residències . En aquest cas caldrà disposar de disponibilitat de carnet i vehicle propi per a garantir els desplaçaments.