ELECTRICISTA Perfil professional

Descripció General

Un/a electricista és el/la professional que realitza instal·lacions i reparacions relacionades amb la electricitat. S´encarrega de les xarxes d´alta tensió de les instal·lacions elèctriques en llars, despatxos, tallers i establiments comercials a més de les instal·lacions i cura del enllumenat públic dels carrers, així com de la reparació elèctrica de maquinària i electrodomèstics.

Els/les electricistes instal·len i reparen cables, cablejat, comptadors, aparells de maniobra, conductes de metall (cables), instal·lacions elèctriques i equipaments tant en edificis nous com antics.

Per estar capacitat/da per efectuar instal·lacions elèctriques tant de baixa tensió com d´alta tensió s´ha de realitzar un curs d’instal·lador/a electricista, mitjançant el qual els/les professionals obtenen una credencial oficial que recolza el coneixement tècnic requerit per poder efectuar-les segons les normatives de seguretat vigents.                                                                                                                                                           

Tant pot treballar sol/a com en equip, i en funció de la categoria professional pot tenir un/a responsable que supervisi la feina. Les categories son peó electricista, oficial 2ª i oficial 1ª segons l’experiència.

El/la electricista pot treballar com autònom/a en l´àmbit de la reparació, especialment d’electrodomèstics i instal·lacions d´edificis, però també pot estar subcontractat/da a través d´empreses més grans (sovint vinculades al de la sector construcció o elèctriques).

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

La formació en aquest sector és un requisit imprescindible i es requerirà el CFGM d’ Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques  o un CFGS en  Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o el CFGS de Manteniment electrotècnic, així com el carnet d’instal·lador/a elèctric.

Es valorarà la disposició d’alguns dels següents Certificats de Professionalitat:

- Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Nivell 2).

- Manteniment d'electrodomèstics (Nivell 2).

- Reparació d'equips electrònics d’àudio i vídeo (Nivell 2).

I algunes empreses valoren de manera excloent la no disposició del curs de PRL 60h + 6 h específic d´electricitat.

Sovint es valora formació complementària en el sector del manteniment i reparació d'equips i maquinàries elèctriques.

 

A NIVELL LABORAL

Generalment es demana 1 any d’experiència dins el sector en tasques de manteniment i reparació d’equips elèctrics per a garantir que el/la treballador/a disposa de suficients coneixements i destresa per a realitzar processos d’instal·lació, manteniment i reparació en general.

Segons les categories d’oficial es pot demanar entre 3 i 5 anys d’experiència.

 

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Generalment són contractes temporals (de duració determinada, per exemple d’obra i servei). Si les circumstàncies són favorables (estabilitat del lloc de feina, beneficis de l’empresa, continuïtat dels serveis contractats, etc.) el contracte pot passar a ser indefinit, tot i que actualment és difícil. També són usuals els contractes per substitució.

HORARI: Sovint es realitza jornada partida de matins i tardes de dilluns a divendres, tot i que per a serveis de reparació d’urgència poden sol·licitar jornades de cap de setmana i festius.

JORNADA: Sovint s’ofereix  jornada completa, però pot variar en funció de les necessitats de l’empresa contractant.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria laboral, però oscil·la entre aquests barems:

                    Operari electricista: oscil·len entre 1000-1200€/bruts mensuals i sobre uns18.794 de mitjana anual.

                    Oficial 1ª:Salaris a partir de 1.300€/mes

                    Oficial 2ª:Salaris  a partir de 1.200€/mes

MOBILITAT: Sovint és un perfil en el que el desplaçament diari forma part de la tasca diària vinculada a la feina, doncs les reparacions i necessitats d’instal·lació es produeixen en diferents llocs dins d’un perímetre habitual de desplaçament que es centra en la comarca o província.