AJUDANT/A DE CUINA Perfil professional

Descripció General

Un/a ajudant de cuina és la persona que s’encarrega de col·laborar en les feines generals d’una cuina (neteja d’instruments, utensilis i maquinària, col·locació de mercaderies al magatzem i preparació i neteja d’aliments) donant suport al/la cuiner/a i/o cap de cuina. En ocasions duu a terme elaboracions senzilles (salses, amanides, alguns postres, etc.). Ha de treballar respectant les normes de medi ambient i de seguretat però sobretot ha de posar molta atenció en les normes d'higiene i de qualitat per a la manipulació d'aliments.

Principalment treballa en el sector de l’Hosteleria i el Turisme en hotels, bars i restaurants. També és un perfil present en totes les empreses de col·lectivitats (hospitals, escoles i residències). Forma part d’un equip de treball que pot ser de diverses dimensions (petit, mitjà i gran).

Dins d’una cuina hi ha una jerarquia molt marcada i es treballa sota pressió i a un ritme alt.

A l’hora de fer recerca de feina cal tenir en compte que existeixen perfils professionals molt similars com els d’ajudant/a de cuina, “pinche” i marmitó.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

En la majoria dels casos demanen el Graduat en ESO/Graduat Escolar per assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència així com de càlcul funcional.

Sovint es valora formació específica en l’àmbit de la cuina (cursos de formació tècnica, certificats de professionalitat, etc.) que asseguri els coneixements tècnics específics de l’ocupació.

Sovint es valora de manera excloent no tenir el Carnet de manipulació d’aliments ja que legalment es necessita per tal d’ajustar-se a la normativa vigent.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral tot i que no sempre l’experiència és un requisit excloent. Quan es demana acostuma a ser per un període aproximat de 6 mesos/1 any per tal d’assegurar que la persona té els coneixements tècnics que necessitarà per a treballar i que per tant, el seu procés d’adaptació serà ràpid.

En la mesura en que el lloc de feina necessita un alt nivell de competències transversals, sovint es valora també l’experiència sostinguda en el temps en altres ocupacions, com a element que pot indicar implicació en el lloc de feina i predisposició a l’aprenentatge.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: De manera general la via d’entrada és a través de contractes laborals de curta durada, ja sigui estacionals, per obra i servei i/o de substitucions.

JORNADA: Jornades flexibles amb horaris llargs, predomina la jornada partida. Es treballen caps de setmana i dies festius.

HORARIS: En funció de l’establiment es poden trobar torns de matí, tarda i nit i/o diferents combinacions: matí-tarda, tarda-nit, matí-tarda-nit.

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria de l’establiment. Pots trobar salaris al voltant de 900/1.100 euros bruts.

MOBILITAT: En general els llocs de feina d’auxiliar de cuina no requereixen mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de funcions i tasques vinculades es dóna en un mateix lloc físic/centre de treball (les instal·lacions de la cuina on s’ubica el lloc de feina).