MONITOR/A ROBÒTICA Perfil professional

Descripció General

El/la monitor/a de robòtica és la persona encarregada de realitzar activitats de lleure educatiu tant a joves com a infants a través de la robòtica, a partir del disseny, la construcció i la programació d’un robot.

Pot desenvolupar la feina en diferents espais de treball, ja que sovint es realitzen aquestes activitats al mateix centre educatiu, però també es poden desenvolupar en el propi espai de l’empresa o bé en casals d’estiu especialitzats en aquesta temàtica.

La contractació es pot realitzar a través d’empreses especialitzades en robòtica educativa, per empreses de gestió d’activitats de lleure socioeducatiu o bé a través dels propis centres organitzadors de l’activitat si es realitza en espais municipals, tals com espais joves, centres cívics o a escoles a través de l’AMPA.

Sol formar part d’un equip de monitors/res i depèn del/la coordinador/a de l’empresa.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Es valora la formació relacionada amb l’àmbit educatiu i/o d’atenció a les persones (CFGM) fins a graus universitaris en diferents disciplines (enginyeries, informàtica, educació, pedagogia, etc.)

Per a desenvolupar aquesta feina cal disposar de coneixements de robòtica per tal d’assegurar els coneixements necessària per a desenvolupar correctament la feina.

Sovint es pot valorar de manera excloent la no disposició del Carnet de monitors de lleure infantil i juvenil, depenent de la naturalesa de l’activitat a realitzar i dels requeriments de l’empresa.

Es valora positivament la formació específica en robòtica educativa per disposar d’eines metodològiques de treball amb infants i joves.

Sovint es valora positivament el coneixement de l’anglès a nivell oral, escrit i llegit per tal de desenvolupar les sessions en aquest idiomes si l’empresa així ho demana.

 

A NIVELL LABORAL

Sovint ens trobarem amb empreses que no demanen experiència prèvia o bé experiència com a monitor de lleure infantil i juvenil (entre 3 i 6 mesos), per tal de garantir un mínim d’interès i coneixement del col·lectiu a treballar.

Com a requisit indispensable es demana el certificat de delictes sexuals amb resolució negativa com a requisit excloent per a desenvolupar aquest tipus de feina, ja que així ho marca la legislació vigent.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Els contractes solen ser temporals en base al calendari escolar, és a dir, contractes de 9 mesos de setembre a juny. O bé, mensual (juliol) per als casals d’estiu de robòtica.

JORNADA: La jornada de treball sol ser d’hores, depenent de si es presta servei a una sola escola o bé a diverses. Sovint ens podem trobar amb horaris de 1’5h a 12h setmanals i no es sol superar la mitja jornada a excepció dels casals d’estiu.

HORARIS: Generalment es realitza en horaris de tardes o migdies (durant la franja horària de menjador), a excepció dels casals d’estiu que en aquest cas serà de matins (de 9 a 14h).

SALARI: El sou es sol presentar a les ofertes de feina en brut per hora i pot anar d’entre 12€ bruts/hora per a les extraescolars i entre  fins a 500 i 800€/mes als casals d’estiu.

MOBILITAT: Es requereix disponibilitat per a desplaçar-se als diferents centres educatius on es realitzi l’activitat, en el cas de les extraescolars que es realitzen al mateix centre educatiu, però no es contempla el desplaçament si l’activitat es realitza al centre contractant.