OPERARI/A DE MANTENIMENT Perfil professional

Descripció General

L’operari/a o tècnic/a de manteniment s’encarrega de realitzar i executar els treballs senzills d'obra nova o manteniment en brigades municipals, equipaments o prestació de serveis a particulars per tal de conservar el bon estat d’instal·lacions i dependències, així com en funció del servei (brigades municipals) també de la via pública. Executa reparacions en les instal·lacions d’aigua, llum i gas, així com reparacions bàsiques de fusteria, soldadura i neteja.

En general realitza tasques diverses i difícils de definir amb precisió ja que són variables en funció de les necessitats que es presentin.

Generalment es treballa en equip i es segueix les ordres i instruccions fixades pel seu/va superior jeràrquic, generalment el/a cap de manteniment.

Requereix de bon estat físic per tal de carregar i descarregar maquinària així com per estar durant llargues estones en posicions no ergonòmiques (postures forçades i realització d’esforços). En aquells casos en els que desenvolupa la seva activitat en espais oberts, estarà exposat/da a temperatures i climes canviants.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

No és requisit imprescindible la disposició d’estudis de CFGM o CFGS per a l’execució de la feina i amb uns estudis d’ESO/EGB o Certificat Escolar pot ser suficient, però sí que es valora formació relacionada, tant de cicles formatius com certificats de professionalitat en les següents famílies:

CFGM de la família d’Instal·lació i manteniment:

- CFGM d’Instal·lacions frigorífiques i clima.

- CFGM d’instal·lacions de producció de calor.

- CFGM d’instal·lacions electrotècniques.

- CFGM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques.

 

Així com els Certificats de Professionalitat de la família  d’electricitat i electrònica:

- CP Manteniment d’equips electrònics (nivell 3)

- CP Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior (nivell 3).

- CP Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis (nivell 3).

- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics (nivell 1).

- CP Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de xarxes elèctriques (nivell 1).

 

De la família d’energia i aigua:

- CP Muntatge i manteniment de xarxes de gas (nivell 2).

- CP Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua (nivell 2).

 

O de la família d’instal·lació i manteniment:

CP Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques (nivell 2).

CP Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 2).

CP Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (nivell 1).

Es valorarà també el Carnet d’Instal·lador/a elèctric.

 

A NIVELL LABORAL

En aquest tipus de feines es valora molt l’experiència ja que al incloure tasques tant diverses, les empreses consideren que és important que la persona hagi desenvolupat aquesta feina o feines relacionades amb el sector del manteniment en general amb anterioritat. Per aquest motiu, és habitual trobar ofertes en les que es demani entre 1 i 3 anys d’experiència en el sector del manteniment o relacionat (fontaneria, electricista,  climatització, etc.)

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTES: Sovint s’ofereixen contractes inicials de 6 mesos.

HORARI: Generalment trobaràs contractes de jornada partida en horaris de matins i tardes.

JORNADA: Habitualment jornades complertes de 40h/setmanals.

SALARI: Pot oscil·lar entre els 18.000 i els 22.000€/bruts anuals depenent de la categoria i l’experiència aportada.

MOBILITAT: A excepció del personal de manteniment de serveis concrets (hospitals, edificis, grans empreses, etc.) Generalment cal un desplaçament per tal d’arribar als diferents equipaments i/o serveis al qual realitzar la reparació per tant, caldrà la disposició de carnet de conduir.