PSICÒLEG/ÒLOGA_ID. 2553 Perfil professional

Descripció General

Funcions i tasques generals:

 

Respecte a l’usuari/ària:

·         Promoure una bona qualitat de vida en els/les usuaris/àries, conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinars.

·         Vetllar pels drets dels/ de les usuaris/àries, conjuntament amb la resta de l’equip interdisciplinar.

·         Organitzar la vida de les persones al seu càrrec, seguint els criteris de diversitat i normalització, de les característiques de cada grup i del model d’atenció de l'organització a fi d’aconseguir un servei que substitueixi la pròpia llar.

·         Agrupar als/les usuaris/àries tenint en compte els criteris relacionats amb els nivells de maduració en general i l’intel·lectual per poder portar a terme una programació d’aprenentatge adaptada a les seves necessitats.

·         Tenir cura de les necessitats específiques dels/les usuaris/àries al seu càrrec, tenint en compte especialment en el que té a veure amb:

o   Problemes de salut, així com altres necessitats específiques relacionades amb patologies derivades de la síndrome o del propi diagnòstic.

o   Problemes de mobilitat.

o   Problemes sensorials.

o   Problemes de conducta, derivat del fet de que un número alt de les persones ateses, presenten problemes de conducta de diferent intensitat.

·         Aplicar i assessorar als/les auxiliars tècnics educatius, les pautes de intervenció generals i específiques que tenen a veure amb el model d’atenció de l'organització.

·         Fer assessorament a les famílies, respecte a l’àmbit del que és responsable.

 

Respecte a l’organització:

·         Col·laborar en l’elaboració dels protocols i registres, juntament amb l’Equip Interdisciplinar.

·         Incidir en la coordinació del personal dels diferents torns i cap de setmana per aconseguir una unificació de criteris en relació al tracte dels usuaris.

·         Participar de les comissions de l’Entitat que marquen directrius en el model d’atenció a la persona amb discapacitat intel·lectual: comissió ètica, tècnico-assistencial.

 

Respecte als plans d’atenció individual:

·         Fer l’avaluació inicial i diagnòstic psicopedagògic de les habilitats dels/les usuaris/àries atesos a fi de poder endegar un programa individual interdisciplinari.

·         Avaluar de manera continuada el Programa d’atenció individual, conjuntament amb l’Equip Interdisciplinar.

·         Elaborar horaris i distribuir grups i aules segons la pròpia activitat i diferenciar els llocs i activitats d’aula, d’esbarjo i lleure i de teràpia ocupacional.

 

Respecte a la formació:

·         Posar en marxa propostes adreçades a la millora dels plans de formació del PAD en col·laboració amb la Direcció Tècnica.

·         Desenvolupar si s’escau i impartir els temaris de la formació relacionada amb el seu àmbit d’atenció.

 

Respecte al programa d’activitats:

·         Coordinar-se amb els/les  responsables del programa d’activitats del Grup, els quals es distribueixen en 7 àrees d’atenció: psicomotricitat i esport, creativitat, estimulació multisensorial, comunicació alternativa i augmentativa, teràpia ocupacional, oci i lleure i música.

·         Programar, dissenyar activitats, fer el seguiment i avaluar els aprenentatges que són necessaris per gaudir de més autonomia, i per tant, que asseguren la qualitat de vida de l’/de la usuari/ària.

·         Coordinar les activitats externes als diferents centres en col·laboració amb la Direcció Tècnica i la resta de l’equip interdisciplinar.

 

Perfil formatiu i laboral

Per a treballar com a Psicòleg/òloga és imprescindible disposar de:

 • Llicenciatura o Grau de Psicologia o en Pedagogia
 • Català nivell alt
 • Castellà nivell alt
 • Carnet de Conduir B (per poder accedir al centre de treball)
 • Nivel d'usuari/ària Paquet Office

 

Es valorarà:

 • Postgrau o màster en DI i/o trastorn de conducta.
 • Llengua de signes
 • Conoixement programa informàtic AEGERUS
 • Experiència d'1 any com a Psicòleg/òloga, en el sector i/o amb usuaris/àries amb trastorn de conducta.
 • Idioma Anglès parlat i escrit
 • Valorable col·legiació en el col·legi oficial

 

Què ofereix el mercat laboral?

La jornada habitual és jornada complerta, de dilluns a divendres de 9-18h, amb una hora per dinar. Flexible segons necessitats. I dues guàrdies de cap de setmana a l’any.

Salari: 29707,30 € bruts anuals (14 pagues).

Les contractacions solen ser estables o per cobrir suplències de llarga durada.