REPARTIDOR/A Perfil professional

Descripció General

El/la repartidor/a és el/la professional que assegura el servei de repartiment capil·lar (distribució a les botigues o al consumidor final) i repartiment porta a porta de mercaderies, documents i paquets de tota mena.

La incorporació de dispositius tecnològics als vehicles per fer un seguiment més acurat de les mercaderies i l'increment dels repartiments a domicili com a conseqüència dels canvis de consum, estan transformant aquesta ocupació.

Principalment treballa al sector logístic, no  obstant, amb l’augment de la demanda dels darrers anys, s'ha incorporat una àmplia oferta en diversos sectors com l'alimentació, el comerç, etc. amb una ampliació a diferents sectors en plena expansió i no únicament centrats en l’àmbit logístic. Aquests professionals reben popularment el nom de “riders”, ja que en les grans ciutats el desplaçament ja no es realitza únicament en furgoneta, cotxe o moto sinó que s'ha incorporat el repartidor amb bicicleta.

Les empreses demanen cada cop més missatgers o repartidors amb habilitats d'atenció al client i coneixements de dispositius mòbils. Això és un reflex de l'augment de les polítiques empresarials orientades al client i basades en un servei personalitzat.

Cada cop més, moltes empreses demanen repartidors autònoms. I tant en el cas d’assalariats com en treballadors per compte propi es dependrà del cap de distribució.

 

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Graduat en ESO/Graduat Escolar per assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes de referència així com de càlcul funcional.

Permís de conduir B1, o l’específic depenent del vehicle a conduir o llicència de ciclomotor.

 

A NIVELL LABORAL

Acostumen a demanar un mínim d’experiència d’1 any en ocupacions similars per assegurar el coneixement del territori on treballarà o dels dispositius necessaris per portar a terme les rutes.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Acostuma a ser de 3-6 mesos amb possibilitat de renovació.

JORNADA: Jornades complertes, en horari partit normalment, de dilluns a dissabte.

HORARIS: habitualment l’horari s’estableix des de les primeres hores del matí, (5 o 6h en el sector alimentari, de pa, periòdics, etc.) però depenent de la jornada i l’hora d’inici s’estableix sovint la finalització dels serveis de repartició cap a les19h, de totes maneres varia en funció del servei que hagi de donar l’empresa.

SALARI: Varia entre 15.045 euros i 20.480 euros bruts anuals. La mitjana salarial està al voltant dels 17.553 euros anuals bruts per a jornada completa.

ÇMOBILITAT: Acostumen a demanar que la persona visqui a la zona on ha de repartir o que la conegui, però també mobilitat geogràfica per tota la zona on hagin de fer el repartiment. Disposar de vehicle propi, bé per realitzar la feina o per arribar a la zona on agafarà el vehicle d’empresa.