DEPENDENT/A Perfil professional

Descripció General

El/la dependent/a, també anomenat/da venedor/a de comerç promociona la venda de productes al detall (venda de RETAIL).

Les seves principals funcions consisteixen a tenir cura de l'establiment: col·locació de mercaderies, etiquetatge, col·locació de material promocional, muntatge d'aparadors i neteja de les instal·lacions; atenció al client: acollida, detecció de les necessitats, argumentació i tancament de la venda; cobrament a caixa; gestió de l'estoc: verificar que les mercaderies que arriben coincideixin amb els albarans, inventaris i control de robatoris.

Segons el tipus de negoci es poden es poden classificar segons el producte a comercialitzar: fleca, alimentació, de moda i complements, productes de bellesa i higiene, productes de bricolatge, etc. I en tots els sectors la funció principal del dependent/a és la d’atenció al client.  En general, aquesta ocupació depèn directament del responsable o director de botiga. És un perfil professional sovint amb una demanda polivalent de funcions, la qual cosa contempla una intersecció en altres professions més especifiques, en aquest cas s’ha de valorar la funció principal i el tipus de negoci.

Els perfils professionals en augment són els relacionats amb TIC i/o noves tecnologies, que també s’anomenen comercial de punt de venta TIC. Cal fer també una diferenciació amb el professional de PVT (Punt de venta Terminal), que en els hipermercats s’ocupen de forma específica del cobrament en caixa.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Formació reglada:

- ESO o CP de la família Professional de Comerç i màrqueting o Comercial (Nivell 2)

- CFGM comerç i marqueting

Formació complementària:

- Aparadorista.

- Dependent/a de comerç.

- Venedor/a tècnic/a, caixer/a i TPV

- Organitzador/a de punt de venda en autoserveis.

Sovint es valora el coneixement de l'anglès i/o un 3r idioma a nivell oral.

 

A NIVELL LABORAL

Les empreses valorant molt l’experiència en atenció al client, com a  mínim de 6 mesos i preferiblement en el sector comerç. Els aporta més seguretat en quan a l’encaix competencial del candidat en una ocupació d’atenció al client.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Sovint es comença amb contractes temporals d’obra i servei i/o per campanyes concretes (Nadals, rebaixes, etc.). Amb possibilitats de renovació cap a contractacions de llarga durada (6 mesos o 1 any) i indefinides en alguns casos depenent de la tipologia de negoci.

JORNADA: Tant jornades continuades, com partida o parcial de matins i tardes, així com jornades de caps de setmana. Habitualment les jornades són de 40h o 20h setmanals.

HORARI: L’horari correspon a la necessitat comercial i per tant sovint ens trobarem amb jornades partides i horaris de caps de setmana.

SALARI:  El rang salarial varia entre 13.658 y los 17.095 (mitjana entorn 15.280) euros anuals/brut per a jornada complerta.

MOBILITAT: Generalment no cal desplaçar-se, ja que el lloc de treball on es desenvolupa l’activitat laboral sol ser un mateix centre de treball.