CAMBRER/A Perfil professional

Descripció General

Un/a cambrer/a és el/la professional que prepara al detall el restaurant, bar o cafeteria. Ha d’atendre degudament les comandes dels/de les clients/es, vetllar per la qualitat en tots els detalls del servei i respectar les normes de seguretat i higiene quant a la manipulació d’aliments i begudes. Realitza el manteniment de l’establiment i dels estris de treball. El cambrer/a pot arribar a desenvolupar diferents tasques en funció dels tipus d’establiment on treballi (restaurant, cafeteria, bar, etc), diferenciant el cambrer/a de barra del cambrer/a de sala.

Principalment treballa en el sector de l’Hosteleria i el Turisme en restaurants, empreses de càtering, cafeteries, bars, etc ...  i  generalment són establiments petits, encara que també poden treballar en llocs de grans dimensions com ara hospitals, hotels o centres culturals i esportius.

El cambrer/a sovint treballa en llocs tancats i amb llum artificial. En temporades d'estiu, poden treballar en espais oberts com les terrasses. La postura de treball és dret/a i caminant, aquesta ocupació implica desplaçaments constants. Per questions de seguretat no es pot estar afectat/da per malalties infecto-contagioses.

Sol dependre del/de la cap de sala o l’encarregat/da de l’establiment.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

És possible treballar havent finalitzat l’ESO, per a assegurar uns coneixements mínims de comprensió dels idiomes així com de càlcul funcional.

És aconsellable la formació específica com el Certificat de professionalitat de la Família Hoteleria i Turisme: Serveis de bar i cafeteria (Nivell 2), o el Certificat de Professionalitat de la Família Hoteleria i Turisme: Serveis de restaurant ( Nivell 2), o Cicles Formatius de la Família Professional Hoteleria i Turisme- Grau Mitjà o Superior: Serveis en restauració

Formació en manipulació d’aliments i Seguretat i Higiene en el treball.

Valorable altres formacions relacionades amb Atenció al client, cursos d’especialització relacionats amb el servei de bar i restaurant: sommelier, cerveseria, cafeteria, protocol d’Hostaleria, etc.

 

A NIVELL LABORAL

Es valora l’experiència prèvia com a cambrer/a i en altres feines relacionades amb la restauració, així com haver tingut llocs de treball que exigeixin un contacte directe amb el client. El grau d’experiència requerit també respon a la categoria de l’establiment. En establiments de categoria mitja-baixa es sol requerir menys d’un any d’experiència en el sector i en locals de major categoria es requereix d’un a tres anys d’experiència en el sector.

Es valora la destresa manual per a portar la safata i diferents productes a la vegada durant el servei de taula, com també la memòria per tal de recordar comandes.

 

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Generalment són contractes laborals de curta durada, per obra i servei, , són contractes estacionals. També pot treballar com a autònom/a per a empreses que proporcionen serveis de càterings i organitzen esdeveniments especials.

JORNADA: A temps complert, parcial o hores extres. Jornada flexible, en dies festius i caps de setmana. Solen ser jornades llargues de més de 8h diàries.

HORARIS: torns de matí, tarda o nit. 

SALARI: Entre 940€-1200€ bruts mensuals, segons l’experiència i sobretot el tipus d’establiment. A vegades, les propines constitueixen un complement retributiu elevat. Són freqüents els complements de manutenció, vestuari de treball i fins i tot allotjament (en el cas d’establiments amb necessitats de personal estacional).

MOBILITAT: No es sol requerir mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de funcions i tasques vinculades es dóna en un mateix centre de treball (barra, sala o terrassa de l’establiment).