PROGRAMADOR/A I IMPLEMENTADOR/A D’ECOMMERCE I APPS Perfil professional

Descripció General

Un/a programador/a i implementador/a d’ecommerce i apps és la persona que s’encarrega del desenvolupament d’un portal web d’ecommerce, des del disseny i maquetació a plataformes desenvolupades amb gestors de continguts.

El/la programador/a s'encarrega de crear, verificar i mantenir programes de software. Implementa algoritmes mitjançant un llenguatge de programació que pugui entendre el computador. I escriu les aplicacions informàtiques que ens permetran interactuar amb les màquines i que indicaran als ordinadors quines instruccions han de seguir per a executar les seves funcions. Segons el tipus de software que hagi d'escriure, el programador treballa amb llenguatges tradicionals com , COBOL o C o llenguatges orientats a objectes com C++ o Java, entre d'altres. A més d'escriure el software, gran part de la feina del programador es centra a verificar-lo, resoldre problemes, trobar i corregir errors, així com documentar-los (escriure manuals per a l'usuari o desenvolupar pantalles d'ajuda).

Generalment en grans empreses dedicades al desenvolupament, formarà part de l’equip de programadors/res i implementadors/res web, tot i que cada vegada és més comú el treball per compte propi i prestar serveis com a freelance per a desenvolupar projectes concrets per a empreses.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

La formació requerida pot variar des d’un CFGS de la família d’informàtica i comunicacions fins al Grau en multimèdia, en continguts digitals, disseny (en les seves varietats: creació digital, innovació, etc.) o enginyeries informàtiques, per garantir un mínim de coneixement del sector.

Sovint es valora de manera excloent el no domini de diferents llenguatges de programació:

Grans plataformes integrals: .NET i JAVA

Llenguatges generalistes com C#, C++, Visual Básic. 

Estàndards com: HTML, PHP, JavaScript (jQuery) CSS i PYTHON 

I específics com MySQL, Oracle, SQL, Server i DB2 

A més de la programació orientada a aplicacions per a dispositius mòbil, tant per Android com per IOS.

Sovint es valora de manera excloent el no domini de programari específic per a eCommerce: Drupal, Prestashop, Shopify, WooCommerce o Magento, per a garantir un mínim d’experiència amb el programari específic de gestió de l’empresa.

Sovint es valora de manera excloent el no coneixement d’anglès, per tal d’interpretar manuals.

 

A NIVELL LABORAL

En aquesta ocupació es valora la trajectòria laboral en empreses similars a través del domini de programari utilitzat a l’empresa, ja que les empreses volen assegurar-se que la persona disposa d’experiència demostrable en la programació web i app.

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Inicialment es trobarà amb contractes laborals de 6 mesos a 1 any, amb renovació a indefinit.

JORNADA: Generalment es treballa de dilluns a divendres en jornada complerta.

HORARIS: El més habitual és trobar-se amb horari d’oficina (matí i tarda en jornada partida).

SALARI: Variarà en funció del tipus de contracte i de la categoria, però es pot trobar salaris al voltant de 1400 a 2100 euros bruts mensuals per a jornada complerta.

MOBILITAT: En general el lloc de feina d’un/a programador/a no requereix mobilitat ja que el desplegament de la totalitat de les funcions i tasques vinculades es dóna a l’espai d’oficina.