ENTRENADOR/A ESPORTIU/VA Perfil professional

Descripció General

L’entrenador/a esportiu/va és el/a professional que assessora i acompanya als/les usuaris/es en l’àmbit esportiu. Proporciona un tractament personalitzat i significatiu als/les usuaris /es en funció dels seus objectius: millorar el seu estat físic, el seu rendiment esportiu, dur a terme una recuperació d’alguna lesió o per lleure i proposa els exercicis més adients per a cada persona.

Dins les seves funcions s’inclou l’assessorament sobre comportaments, hàbits i tipus d'alimentació saludable, programar, planificar, dirigir, instruir i dinamitzar classes col·lectives de condicionament físic, activitats fisicoesportives recreatives individuals i d'equip, i realitzar activitats de condicionament físic bàsic .

L’àmbit d’actuació és molt divers, les activitats esportives es poden portar a terme en instal·lacions esportives, centres de formació, esdeveniments esportius, escoles, casals esportius i fins i tot la prestació de serveis per a  particulars (de caràcter públic o privat).

L’equip de treball està format per diversos/es professionals que intervenen en la gestió de l’equipament (recepcionistes, administratius/ves així com la resta dels/les entrenadors/es esportius/ves que treballin al centre. Depèn directament del/a coordinador/a de l’espai.

La singularitat del sector esportiu fa que sovint, l’entrenador/a esportiu/va, hagi de compaginar més d’un contracte laboral i treballar en més d’un centre/empresa de manera simultània, per tal de poder sumar el màxim d’hores possibles i complementar la jornada laboral. Es contempla dur a terme aquesta activitat laboral com a professional autònom/a.

Perfil formatiu i laboral

A NIVELL FORMATIU

Per treballar en l’àmbit de l’esport no hi ha una sola qualificació especifica. Hi ha diferents formacions que capaciten per dur a terme aquesta ocupació: 

- Títol de Monitor Dinamitzador Poliesportiu (accés ROPEC)

- Certificat de Professionalitat de la Família Activitats Físiques i Esportives.

- Títol federatiu específics de diferents esports, existeixen 3 nivells diferents. El nivell 1 i 2 correspon a un grau mitja i el nivell 3 al grau superior.

- CFGM en CAFEMN, Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

- CFGS en  AAFE, Animació d'activitats físiques i esportives.

- Grau en CAFE, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Per fer voluntariat a qualsevol centre esportiu es necessita el curs d’Animador esportiu. 

Es molt valorable cursar algun postgrau, com per exemple de, Nutrició i dietètica esportiva, Activitat física i persones grans, Esport i discapacitat, etc.

 

A NIVELL LABORAL

En molts casos, acreditar una formació relacionada amb l’àmbit de l’esport pot ser suficient. L'experiència des del voluntariat també es valora molt positivament.

Generalment es requereix experiència en la pràctica esportiva o com a professor/a de fitness d’entre 6 mesos i 1 any.

Per ser entrenador/a personal com autònom/a, no es necessita cap experiència.

 

Què ofereix el mercat laboral?

TIPUS DE CONTRACTE: Tant habitual és la contractació com a autònom o freelance, com la contractació per prestació de servei.  La contractació pot ser temporal, o be de forma indefinida. 

JORNADA: En general són jornades irregulars i flexibles. Poden ser jornades a temps complet o parcial. És habitual la rotació de torns. Aquest tipus d'instal·lacions solen obrir dissabtes i diumenges, i també alguns festius, depenent del tipus i la mida d'empresa.

HORARI: Matins, tardes, caps de setmana i festius. Jornades irregulars on es precisa una gran flexibilitat horària.

SALARI: Gran variació. En perfils autònoms el preu per hora de sessió pot variar, la franja pot anar des  dels 20€/hora fins als 100€ l’hora. Si la contractació és a través d’un centre esportiu, la retribució estimada oscil·la entre 11.155 i 24.000 euros bruts anuals. 

MOBILITAT: Caldrà certa flexibilitat i disposició de vehicle o coneixement de la xarxa pública de transports per tal de garantir les necessitats de mobilitat entre els diferents  centres de treball.