DIRECCIÓ Perfil professional

Descripció General

La Direcció assumeix les funcions específiques que es deriven del nivell de responsabilitat i competencial definit en els reglaments que li són d’aplicació . La Direcció assumeix la responsabilitat del funcionament del centre, àrea, programa etc  i de les activitats, accions etc Les seves funcions han de donar resposta per tal de garantir aquest nivell de responsabilitat.

Entre els responsabilitats d'aquests i aquestes professionals hi ha la coordinació amb organismes públics i privats, , la implementació de les polítiques i decisions que pren l'òrgan de govern i la gestió dels recursos humans i econòmics per a aconseguir els objectius de l'entitat. És el/la últim/a responsable de l'administració, la captació de recursos extraordinaris i la coordinació de tot l'equip de treball i els diferents professionals.

 

Normalment la Direcció treballa al mateix centre tot i que sovint es desplaça a la central per reunions de seguiment amb la Direcció General i a visites a clients i/o organismes oficials. 

Tasques:

•Executa els plans operatius d'empresa per a aconseguir els objectius establerts.

•Gestiona i optimitza els equips de treball disponibles.

•Elabora i executa el pla anual de gestió del pressupost, i s'encarrega de dirigir i controlar accions de captació de fons.

•Coordina les diferents àrees, supervisant l'ampliació correcta de les polítiques i definint juntament amb l'equip instruments metodològics per a millorar la gestió de l'organització.

•Manté relacions institucionals i polítiques per a arribar a acords de cooperació.

•Dissenya els mecanismes d'avaluació de l'activitat duta a terme per l'organització i, en funció dels resultats, s'encarrega de definir de nou el pla d'acció.

Perfil formatiu i laboral

Aquest perfil no és correspon amb una única titulació especialitzada, però per a treballar com a Director/a és valorable disposar de titulació universitària

Habitualment es demana en Nivell C de català i és molt valorable disposar de coneixements d’altres idiomes.

 Es valora, per a aquest lloc de feina:

             Formació/coneixements específics en col.lectius vulnerables.

             Formació/coneixements específics de violència de gènere i/o violència masclista.

             Formació/coneixements específics en diversitat funcional.

             Formació/coneixements específics tècniques i estratègies de lideratge, així com de planificació estratègica.

             Formació/coneixements específics gestió de projectes socials: disseny, execució, avaluació, etc.

             Formació en gestió i contenció emocional així com en eines de mediació i negociació.

Per treballar com a Director/a es valora experiència prèvia de 3 anys en la Direcció d’altres àrees o serveis.

Què ofereix el mercat laboral?

Habitualment es generen contractes a jornada complerta.

El salari se situa al voltant dels 30.000 - 36.000 euros bruts anuals tot i que depèn de si el lloc de feina és per a un servei propi o per un servei que es presta en el marc d’una licitació.

Conveni d’Acció Social.